Gdzie najczęściej ryzykujemy kolizję z pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC

21/08/2013

Z raportu UFG wynika, iż oprócz województwa lubuskiego, na największe ryzyko jesteśmy także narażeni w województwach: małopolskim, opolskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Ponadto, zaprezentowane dane ukazały, iż właścicielami nieubezpieczonych samochodów najczęściej są młodzi mężczyźni, których wiek nie przekracza 25 lat. Tylko w tej grupie wiekowej, ryzyko, że posiadacz pojazdu nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest aż czterokrotnie wyższe, niż w przypadku przeciętnego właściciela pojazdu w Polsce. Ma to szczególne znaczenie, jeśli weźmiemy również pod uwagę statystki mówiące, iż to właśnie kierowcy poniżej 25 roku życia są sprawcami największej ilości wypadków w Polsce.

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po przeprowadzeniu analiz prowadzonych spraw sugeruje, iż częstym powodem jazdy bez ważnej polisy OC jest brak świadomości wśród kierowców lub ignorowanie przez nich obowiązku posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego. W raporcie wskazano również na inne przyczyny. Sytuacje takie mają także miejsce z powodu wprowadzenia w błąd przez poprzedniego właściciela w trakcie zakupu auta w komisie czy korzystania z pojazdu niezarejestrowanego.

Według danych Funduszu Gwarancyjnego, liczbę nieubezpieczonych pojazdów, które poruszają się po drogach w Polsce, szacuje się na 250 tysięcy. Z tego powodu do UFG rocznie wpływa około 6,5 tysiąca roszczeń od osób, które zostały poszkodowane w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców. Wszystko to powoduje, że stale rosną obciążenia dla pozostałych kierowców, opłacających składki OC. Nieubezpieczeni lub niezidentyfikowani sprawcy kosztują innych właścicieli aut ponad 70 mln złotych rocznie. W 2012 roku koszty te wzrosły o 20%.

Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy

2013-04-18