Dopłaty bezpośrednie dla rolników a obowiązek ubezpieczenia upraw

08/05/2015

Rolnik, który ubiega się o dopłaty bezpośrednie od Państwa musi spełnić obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.

To obowiązkowe ubezpieczenie chroni uprawy przed skutkami negatywnych zjawisk pogodowych, np. gradobicia, czy wiosennych przymrozków i zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje dofinansowanie składek przez Skarb Państwa. Dopłaty wynoszą do 50% składki. Oznacza to, że rolnik płaci tylko połowę składki ustalonej przez ubezpieczyciela.

W 2015 roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczono 3,5 mld euro ze środków budżetu państwa.

Czas składania wniosków został przedłużony z dnia 15 maja na 15 czerwca 2015. Spóźnione wnioski, złożone po 15 czerwca będą pomniejszone o 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 upływa w dniu 10 lipca 2015 r.

2015-05-06