Czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód - BLS

05/06/2015

Co BLS oznacza dla klientów?

Dzięki BLS proces likwidacyjny ma przebiegać szybciej i sprawniej – wszystkie formalności bierze na siebie ubezpieczyciel poszkodowanego.

Jak wygląda to w praktyce?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela, u którego wykupił OC. Rozliczenie odbywa się pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi poszkodowanego i sprawcy.

Tradycyjne zgłoszenie szkody – poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy, z którym on sam nie ma żadnej relacji. W tym wypadku, ubezpieczyciel poszkodowanego nie odgrywa żadnej roli w likwidacji szkody.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Rozwiązanie BLS nie jest rozwiązaniem, które będzie można stosować w każdej sytuacji.

Szkody nie objęte systemem BLS:

Podpisana w marcu umowa zakłada uruchomienie systemu BLS od 1 kwietnia w takich towarzystwach jak: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, UNIQA oraz Warta. Aviva i Liberty Ubezpieczenia wdrożą BLS w lipcu, natomiast Gothaer – 15 października. Stanowią one 68 proc. rynku ubezpieczeniowego w kraju.

2015-06-05