CUK Ubezpieczenia z godłem Jakość Roku 2014

22/07/2014

Konkurs organizowany jest od 2005 r. i jest skierowany do firm oraz instytucji, które chcą potwierdzić jakość oferowanych produktów, usług lub swoich działań na rzecz ekologii i innowacyjności.

W I turze IX edycji programu, kapituła przyznała nagrody w następujących kategoriach: JAKOŚĆ ROKU: produkt, usługa, innowacja, ekologia, oraz wybór Polaków. Multiagencja CUK Ubezpieczenia zdobyła nagrodę w kategorii: usługa, w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.

Pod ocenę zostały poddane merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości, rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych przedsiębiorstwa, i inne.

2014-07-22