Optymalne zabezpieczenie dla Twojej działalności rolniczej to klucz do spokoju. Z Generali Agro masz pewność kompleksowej ochrony, dostosowanej do specyfiki rolnictwa. Dzięki wsparciu towarzystwa możesz skupić się na rozwoju swojego gospodarstwa, mając pewność, że w razie potrzeby masz solidnego partnera, gotowego wesprzeć Cię w trudnych chwilach.

Sprawdź ofertę ubezpieczeń rolno-społecznych i zabezpiecz swoją przyszłość z Generali Agro już dziś!

Ubezpieczenie upraw Generali Agro, czyli ochrona dla rolników

Ubezpieczenie upraw to istotne narzędzie ochronne dla rolników, zapewniające zabezpieczenie w przypadku szkód na uprawach, spowodowanych przez różne czynniki, takie jak warunki pogodowe, choroby czy klęski żywiołowe.

Generali Agro oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe dla rolnictwa, w tym ubezpieczenie upraw, które chroni inwestycje rolników przed różnymi ryzykami. Polisa obejmuje ochroną szeroki zakres roślin, w tym zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce i wiele innych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan, susza oraz inne nieprzewidziane zagrożenia.

Dzięki ubezpieczeniu upraw możesz otrzymać dopłatę do składki nawet do 65% z budżetu państwa, co stanowi wsparcie dla producentów rolnych.

W przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi, ubezpieczenie Generali Agro pokrywa odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia, co daje pełne bezpieczeństwo dla Twoich upraw.

Główne zalety ubezpieczenia upraw z Generali Agro:

 • towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach;
 • maksymalna wypłata odszkodowania do 100% sumy ubezpieczenia w określonych przypadkach;
 • ochrona przed szkodami na polu lub jego części, bez stosowania udziałów własnych w żadnym ryzyku;
 • stała suma ubezpieczenia;
 • po wykupieniu odpowiedniej klauzuli dla ryzyka ognia towarzystwa przejmuje odpowiedzialność bez względu na przyczynę powstania szkody;
 • likwidacja szkód prowadzona przez fachowców z branży Agro, zapewniająca profesjonalną obsługę.

Zakres ochrony ubezpieczenia upraw Generali Agro

Generali Agro oferuje kompleksowe pakiety ochrony dla różnych typów upraw, w tym roślin ozimych, jarych, warzyw, owoców oraz innych.

Polisa obejmuje:

 • ujemne skutki przezimowania;
 • przymrozki wiosenne;
 • grad;
 • deszcz nawalny i huragan;
 • suszę.

Swoją ochronę możesz rozszerzyć o dodatkowe klauzule szczególne, zapewniające dodatkową odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochronę od ryzyka ognia oraz zastoiska wodne w określonych pakietach. Ubezpiecz swoje uprawy już dziś i zabezpiecz się przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi!

Przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) polisy Generali Agro, by mieć pewność, w jakich sytuacjach zadziała.

Jeśli dojdzie do szkody, możesz liczyć na Generali Agro. Zgłoszenie szkody uprawy jest bardzo proste. Szkodę możesz zgłosić na stronie internetowej Generali Agro. Wystarczy, że wypełnisz formularz, podając podstawowe dane związane z tą sytuacją.

Generali Agro a pojazdy w gospodarstwie rolnym

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zarówno maszyny rolnicze, jak i Agro flota. Sprawdź jaki zakres ubezpieczenia oferuje to towarzystwo

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Obejmując maszyny rolnicze ochroną ubezpieczeniową, zabezpieczysz się przed nieprzewidzianymi stratami wynikającymi z uszkodzeń lub zniszczenia sprzętu rolniczego.
Generali Agro oferuje kompleksową ochronę obejmującą ryzyka związane z uszkodzeniami, awariami, kradzieżą czy udziałem w kolizjach. Ubezpieczenie Agro Casco przewiduje formułę all risk w każdym wariancie.

Maszyny rolnicze stanowią kluczowe narzędzia pracy, dlatego ważne jest zabezpieczenie ich przed zniszczeniami, kradzieżą czy awariami, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność gospodarczą.

Obowiązkowe OC chroni jedynie osoby trzecie. Aby zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami nieoczekiwanych sytuacji, warto rozważyć rozszerzenie ochrony poprzez ubezpieczenia dobrowolne.

Jeśli wykonujesz usługi międzysąsiedzkie lub używasz maszyn rolniczych do transportu, masz możliwość rozszerzenia oferowanych pakietów ubezpieczeniowych o to ryzyko.

Główne zalety ubezpieczenia maszyn rolniczych w Agro Casco:

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk) w każdym wariancie (Prestiż, Premium, Komfort);
 • likwidacja szkód bezgotówkowo w serwisie lub na podstawie kosztorysu;
 • dodatkowo ochrona w razie aktów wandalizmu, pokrycie kosztów transportu po szkodzie, odszkodowanie w razie kradzieży niezależnie od miejsca przechowywania;
 • w wariancie Prestiż dodatkowo pokrycie kosztów wynajęcia maszyny zastępczej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ubezpieczenia Agro Casco.

Agro CascoKomfortPremiumPrestiż

Formuła ubezpieczenia

All Risk

All Risk

All Risk

Koszty transportu i parkowania maszyny po szkodzie

5 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Awaria spowodowana przedostaniem się ciała obcego do maszyny

15 000 zł

50 000 zł lub 150 000 zł

100 000 zł lub do sumy ubezpieczenia

Awaria spowodowana przyczyną wewnętrzną oraz wandalizmem (z uwzględnieniem 90-dniowej karencji na awarię dla nowego Agro Casco w Generali Agro)

Brak

10 000 zł

10 000 zł

Szkody w ogumieniu

7 000 zł, możliwość rozszerzenia do 10 000 zł

7 000 zł, możliwość rozszerzenia do 20 000 zł

7 000 zł, możliwość rozszerzenia do 30 000 zł

Koszty wynajęcia maszyny zastępczej

Brak

Brak

Do 10 % SU, maksymalnie 5 000 zł

Szkody w przewożonych płodach rolnych

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Szkody w szybach

Tak

Tak

Tak

Kradzież maszyny rolniczej niezależnie od miejsca garażowania, przechowywania lub postoju, zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym

Tak

Tak

Tak

Franszyza integralna

Brak

Brak

Brak

Konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie

Brak

Brak

Brak

Stała suma ubezpieczenia

Tak

Tak

Tak

Brak amortyzacji części dla maszyn nie starszych niż:

5 lat (10 lat za dodatkową opłatą)

10 lat (15 lat za dodatkową opłatą)

15 lat

Ubezpieczenie Agro Flota

Poza ubezpieczeniem maszyn rolniczych ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również flota pojazdów. Oferta ubezpieczenia Agro Flota jest przeznaczona dla właścicieli gospodarstw rolnych, posiadających co najmniej 5 pojazdów, włączając w to maszyny wykorzystywane w działalności rolniczej.

Towarzystwo gwarantuje stałą cenę przez cały okres obowiązywania umowy flotowej, oferując jednocześnie atrakcyjny zakres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów zgodnie z warunkami umowy flotowej.
W ramach oferty ubezpieczeniowej ochroną objęte są wszystkie pojazdy, które są w Twoim posiadaniu. Ustalana zostaje stała cena ubezpieczenia, obejmując OC, AC, NNW, Auto Assistance oraz Ochronę Prawną dla każdego pojazdu lub maszyny rolniczej.

Główne zalety ubezpieczenia:

 • umowa dostępna zarówno dla małych, jak i dużych flot, także dla rolników indywidualnych;
 • stałe stawki przez cały okres obowiązywania umowy flotowej, nawet w przypadku szkód lub zmian cen rynkowych;
 • możliwość wystawienia polis dla wszystkich pojazdów jednocześnie;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych na takich samych warunkach, jak w wersji indywidualnej;
 • indywidualne warunki ubezpieczenia dostosowane do potrzeb.

Generali Agro gwarantuje kompleksowy zakres ubezpieczenia Agro Flota, obejmujący m.in.:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • autocasco – ochrona przed wszelkimi zdarzeniami uszkadzającymi pojazd;
 • auto assistance – pomoc na miejscu zdarzenia w razie wypadku lub awarii;
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW);
 • Ochrona Prawna – zwrot kosztów prowadzenia sporów prawnych, telefoniczna pomoc prawna.

Nie ryzykuj utraty wartości Twojej floty pojazdów rolniczych. Skorzystaj z oferty ubezpieczenia Agro Flota, zapewniającej kompleksową ochronę dla Twoich pojazdów i maszyn rolniczych.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – bezpieczeństwo Twojego mienia

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie stworzone z myślą o właścicielach gospodarstw rolnych. Towarzystwo oferuje szeroki zakres ochrony, obejmujący zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych dla Twojego gospodarstwa.

Ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje zarówno ubezpieczenie obowiązkowe w wariancie Podstawowym, jak i dobrowolne opcje wariantów Rozszerzonego lub All Risk. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika można rozbudować o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ubezpieczenia dla budynków rolniczych.

Generali Agro – ubezpieczenie mieniaPodstawowyRozszerzonyAll Risk

Ogień

Tak

Tak

Tak

Huragan

Tak

Tak

Tak

Powódź/Podtopienie

Tak

Tak

Tak

Deszcz nawalny/Grad

Tak

Tak

Tak

Opady śniegu

Tak

Tak

Tak

Piorun

Tak

Tak

Tak

Eksplozja

Tak

Tak

Tak

Obsunięcie się ziemi/Tąpnięcie

Tak

Tak

Tak

Lawina

Tak

Tak

Tak

Upadek statku powietrznego

Tak

Tak

Tak

Silny wiatr

Nie

Tak

Tak

Napór śniegu i lodu

Nie

Tak

Tak

Dym i sadza

Nie

Tak

Tak

Wandalizm

Nie

Tak

Tak

Trzęsienie ziemi

Nie

Tak

Tak

Uderzenie pojazdu

Nie

Tak

Tak

Upadek przedmiotów

Nie

Tak

Tak

Zalanie

Nie

Tak

Tak

Huk ponaddźwiękowy

Nie

Tak

Tak

W zakres ubezpieczenia dla budynków rolniczych wchodzi także:

Generali Agro – ubezpieczenie mieniaPodstawowyRozszerzonyAll Risk

Wiatr (niezależnie od prędkości)

Nie

Nie

Tak

Deszcze (niezależnie od intensywności)

Nie

Nie

Tak

Dewastacja, graffiti

Nie

Nie

Tak

Inne zdarzenia niewyłączone w OWU

Nie

Nie

Tak

Stłuczenie

Nie

Nie

Tak

Pękanie mrozowe

Nie

Nie

Tak

Przepięcia

Nie

Nie

Tak

Dodatkowo – zwierzęta

Ubój z konieczności

Tak

Tak

Nie dotyczy

Porażenie prądem

Tak

Tak

Nie dotyczy

Główne zalety ubezpieczenia:

 • dostępność wariantu all risk dla budynków i mienia (z wyłączeniem zwierząt);
 • swoboda w formowaniu zakresu ubezpieczenia;
 • ochrona ziemiopłodów od rozmrożenia i sprzętu od awarii;
 • assistance i rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego;
 • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku.

Umowa Generali Agro Gospodarstwo Rolne obejmuje m.in.:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w trzech wariantach: Podstawowym, Rozszerzonym, All Risk;
 • dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów oraz mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
 • dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nie ryzykuj utraty wartości Twojego gospodarstwa. Skorzystaj z kompleksowej ochrony oferowanej przez Generali Agro dla Twojego mienia rolniczego, zapewniającej spokój w każdej sytuacji.

Generali Agro – ubezpieczenie instalacji OZE

Ubezpieczeniem może zostać również objęta instalacja OZE, także ta, która jest zainstalowana na gruncie. Ochrona obejmuje wszelkie ryzyka, poza tymi, które są wyłączone w OWU. Ochrona obejmuje również kradzież i wandalizm, ale także odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta.

Towarzystwo daje możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych o mocy do kWp, kolektorów słonecznych o powierzchni do 30 m2 oraz pompy ciepła o mocy do 300 kWt – napowietrznej i głębinowej.

Generali Agro – ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym

Generali Agro obejmuje ochroną ubezpieczeniową zarówno konie, produkcję zwierzęcą, jak i zwierzęta gospodarskie.

Ubezpieczenie koni

Ubezpieczenie Generali Agro zapewni wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach związanych z życiem i zdrowiem koni.

Główne zalety ubezpieczenia koni:

 • ubezpieczenie obejmuje życie konia, kosztów operacji oraz OC posiadacza konia na jednej polisie;
 • wariant Operacje zapewnia ochronę już od 7. dnia życia bez górnej granicy wieku;
 • ochrona działa na terenie Unii Europejskiej z możliwością wyboru kliniki weterynaryjnej.

Zakres ubezpieczenia koni:

 • ubezpieczenie życia konia obejmuje warianty: BASIC, STANDARD, PREMIUM;
 • ubezpieczenie kosztów operacji w wariantach: PODSTAWOWY, KOMFORT, KOMFORT PLUS;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia;
 • rozszerzenia ochrony, np. trwała utrata zdatności użytkowej, trwała utrata zdatności rozpłodowej.

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej

Zadbaj o swoje stado i uniknij strat. Generali Agro oferuje ochronę dla różnych kierunków produkcji zwierzęcej, włączając w to kury, kaczki i gęsi. Główne zalety ubezpieczenia produkcji zwierzęcej:

 • tylko 30 dni karencji dla ryzyka chorób;
 • możliwość ubezpieczenia różnych kierunków produkcji w atrakcyjnych cenach;
 • likwidacja szkód przez profesjonalistów z branży agro;
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności.

Ochrona obejmuje szereg ryzyk, w tym awarię urządzeń wentylacyjnych, przegrzanie, zatrucie stada czy przepięcia instalacji eklektycznej. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule, takie jak:

 • ptasia grypa;
 • choroby rejestrowane;
 • salmonella;
 • histomonoza;
 • szkody pośrednie, czyli takie, które dotyczą np. utylizacji ptaków w związku ze zdarzeniem.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

W ramach ubezpieczenia zwierząt gospodarskich masz możliwość otrzymania dopłaty do składki z budżetu państwa w wysokości aż 65%. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zwierzęta gospodarskie, takie jak drób, bydło czy świnie.

Główne zalety ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w Generali Agro:

 • wszystkie gatunki zwierząt możesz ubezpieczyć na jednej polisie;
 • ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody, które powstały wskutek działania eksplozji, ognia czy porażenia prądem;
 • w razie uboju z konieczności – np. w związku z powodzią – towarzystwo wypłaci odszkodowanie.

Ochroną objęte jest bydło, owce, świnie, konie, kozy oraz drób, a w zakres ubezpieczenia wchodzi:

 • powódź;
 • huragan;
 • deszcz nawalny;
 • uderzenie pioruna;
 • grad;
 • obsunięcie się ziemi;
 • lawina;
 • ubój z konieczności w związku ze zdarzeniami wymienionymi wyżej;
 • akcja ratowniczą;
 • zanieczyszczenie lub skażenie, które zostało spowodowane zdarzeniami, wymienionymi wyżej.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul dla szkód, które powstały wskutek działania eksplozji, porażenia prądem lub ognia.

Generali Agro – ubezpieczenie dla firm

W ramach ubezpieczeń rolnych możesz wykupić również ubezpieczenie Agrofirma, które przeznaczone jest dla najbardziej wymagających klientów. Masz możliwość ubezpieczenia swojej działalności. Jesteś właścicielem mieszalni pasz, hodowcą trzody chlewnej, a może zajmujesz się przetwórstwem mięsa lub drobiu? To ubezpieczenie jest przeznaczone dla Ciebie. 

Główne zalety ubezpieczenia Agrofirma:
 

 • możliwość ubezpieczenia traw energetycznych, siana i słomy, które składowane są w budynkach;
 • ochrona obejmuje również zwierzęta gospodarskie nie tylko od zdarzeń losowych czy ognia, ale również od porażenia prądem;
 • solidna likwidacja szkód prowadzona przez profesjonalistów z branży Agro.

Zakres ubezpieczenia Agrofirma:

 • 1
  ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
  • w wariancie Basic – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje – deszcz nawalny, huragan, huk ponaddźwiękowy, lawinę, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, pożar, upadek statku powietrznego, wybuch, trzęsienie i zapadanie się ziemi;
  • w wariancie Standard – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia z wariantu Basic oraz dodatkowo: napór śniegu, dym i sadzę, spływ wód po zboczach, powódź, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, komina czy innych budowli lub ich części, zalanie;
 • 2
  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • 3
  OC, w tym również m.in. odpowiedzialność za szkody w środowisku;
 • 4
  ubezpieczenie od utraty dochodu;
 • 5
  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczeń rolnych oferowanych przez Generali Agro daje Ci pewność, że Twoje mienie jest bezpieczne. Przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, by mieć pewność, w jakich sytuacjach możesz liczyć na ochronę towarzystwa Generali Agro.

Gdzie kupić ubezpieczenia rolne?

Ubezpieczenia rolne oferowane przez Generali Agro kupisz w CUK Ubezpieczenia. Przyjdź do jednej z naszych placówek CUK, znajdujących się w Twojej okolicy. Nasi wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. 

Nie czekaj i już dziś zabezpiecz swój majątek przed niespodziewanymi sytuacjami.