Ubezpieczenia na życie to wsparcie w trudnych chwilach, a także szansa na dopasowanie ochrony do Twoich potrzeb. W Compensie ubezpieczenie na życie to nie tylko zapewnienie środków w przypadku śmierci. To również dbałość o zdrowie, przyszłość dzieci czy plany emerytalne.

Compensa ma zróżnicowaną ofertę. Nie ważne, czy szukasz zabezpieczenia dla dzieci, chcesz mieć pewność finansową dla siebie i rodziny, czy planujesz oszczędzać na emeryturę. Towarzystwo ma rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. Ubezpieczenia oferowane przez Compensę to nie tylko ochrona, ale też inwestycja w przyszłość.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie rodzaje polis ubezpieczeniowych możesz kupić w tym towarzystwie.

Między Nami – elastyczne ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich

Ubezpieczenie na życie Między Nami w Compensie przeznaczone jest dla osób między 18. a 55. rokiem życia. Jest to elastyczna polisa na życie, pozwalająca na wybór zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Między Nami obejmuje:

 • ochronę związaną z życiem i zdrowiem małżonka, partnera, dziecka, rodziców i teściów;
 • rozległy zakres ubezpieczeń dodatkowych dostosowany do Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie Między Nami daje Ci również kontrolę nad zakresem ochrony. Możesz wybrać dowolne rozszerzenia ochrony z całej gamy ubezpieczeń dodatkowych, a wysokość sumy ubezpieczenia dopasować do swoich potrzeb.

Indywidualna ochrona pozwala zabezpieczyć Cię przed różnymi sytuacjami życiowymi, jak np.:

 • śmierć, nieszczęśliwy wypadek, wypadek komunikacyjny;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie;
 • narodziny dziecka, osierocenie czy pomoc assistance w przypadku utraty zdrowia.

Ubezpieczenie Między Nami spełnia także wymogi bankowe, jako zabezpieczenie dla osób, ubiegających się o kredyt. Wskazując bank jako uposażonego, masz pewność, że polisa chroni Twoje zobowiązania finansowe.

Między Nami Gold – ubezpieczenie dla seniorów

Dla tych osób, które chcą zabezpieczyć się po 60. roku życia, Compensa przygotowała ubezpieczenie Między Nami Gold. Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia, więc możesz wybrać ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb. Całodobowa opieka zdrowotna, assistance domowy i medyczny to tylko część korzyści, jakie zyskujesz, kupując to ubezpieczenie.

Ubezpieczenie Między Nami Gold to kompleksowy program ubezpieczeniowy skrojony dla osób w wieku od 56. do 72. lat. Ten indywidualny pakiet ubezpieczeniowy zapewnia szeroki zakres ochrony, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Między Nami Gold to odpowiedź na potrzeby aktywnych osób, które chcą mieć wsparcie w codziennych sprawach. Z rozbudowanymi opcjami assistance medycznego i domowego, zapewnia prawo do szeregu świadczeń związanych z utratą zdrowia oraz zabezpiecza najbliższych na wypadek Twojej śmierci.

Zakres ochrony obejmuje aż 17 zdarzeń ubezpieczeniowych. Poza wypłatą świadczeń w przypadku śmierci, Między Nami Gold oferuje wsparcie m.in. w przypadku pobytu w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, operacji, poważnego zachorowania i wiele innych. Ekspercka opinia medyczna, assistance medyczny i domowy to tylko niektóre dodatki ubezpieczeniowe tego programu.

Także najbliżsi (małżonek, partner, dziecko) mogą być objęci ochroną, co zapewni im wsparcie w trudnych sytuacjach. Assistance medyczny przeznaczony jest nie tylko dla ubezpieczonego, ale także partnerowi czy małżonkowi.

Między Nami Gold może również służyć jako zabezpieczenie pod kredyt dla osób po 56. roku życia, spełniając wymogi banku przy udzielaniu pożyczek gotówkowych.

Składka za ubezpieczenie na życie Między Nami Gold wynosi od 65 zł do 99 zł miesięcznie, zależnie od wybranego wariantu ochrony i sumy ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 1 rok z opcją przedłużania.

Compensa Maxima – ubezpieczenie, które łączy ochronę, inwestycję i pewność kapitału

Ubezpieczenie Compensa Maxima to ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To więcej niż tylko polisa ochronna. To możliwość inwestycji i budowania kapitału na przyszłość. Szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń pozwala na leczenie za granicą czy konsultacje z ekspertami medycznymi.

Polisa ma trzy funkcje: ochronną, inwestycyjną i gwarantującą kapitał na przyszłość. Do kluczowych korzyści związanych z tym ubezpieczeniem należą:

 • ochrona dla bliskich – Compensa zapewnia zabezpieczenie dla Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci. Po zakończeniu umowy Twoja rodzina otrzyma zgromadzone środki – tzw. gwarantowany kapitał;
 • inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) – kupując to ubezpieczenie masz możliwość inwestowania w UFK, co otwiera Ci perspektywy finansowe na przyszłość;
 • szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych – aż 17 różnych umów dodatkowych, co daje Ci elastyczność w wyborze ochrony dodatkowej, zapewniając m.in. dostęp do ekspertów medycznych i leczenia za granicą.

W ubezpieczeniu Compensa Maxima masz możliwość elastycznego rozszerzania zakresu ochrony w różnych kategoriach:

 • w ramach kategorii życie możesz rozszerzyć ochronę o: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, śmierć ubezpieczającego z przejęciem składek, życie ubezpieczającego;
 • w kategorii wypadki, dodatkowe rozszerzenia to: uszczerbek na zdrowiu, pobyty w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku, ochrona w razie ciężkiej utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (renta);
 • w ramach kategorii choroby możesz rozszerzyć ochronę o: poważne zachorowania, nowotwór złośliwy, leczenie nowotworu złośliwego, ekspercką opinię medyczną wraz z asystą prawną oraz organizację leczenia za granicą i pokrycie ich kosztów;
 • w kategorii wypadki i choroby: niezdolność do pracy, pobyty w szpitalu oraz operacje chirurgiczne.

Możesz również skorzystać z dostępu do światowej medycyny na dwa sposoby:

 • Ekspercka Opinia Medyczna (EOM) – gwarantuje Ci ocenę Twoich dolegliwości zdrowotnych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, onkologii neurochirurgii i ortopedii przez specjalistów z czołowych placówek medycznych za granicą;
 • leczenie za granicą – Compensa pokryje koszty leczenia prowadzone na terenie Europy, z wyłączeniem Szwajcarii oraz Rosji.

Z Compensa Maxima zyskujesz nie tylko pewność dzisiaj, ale również stabilność i ochronę na przyszłość.

Gwarancja Ochrona Optima – elastyczność i szeroki zakres ochrony

Jeśli potrzebujesz szerokiej ochrony na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, Gwarancja Ochrona Optima to polisa idealna dla Ciebie. Masz możliwość ubezpieczenia siebie, partnera, dzieci. Każdy może wybrać indywidualny zakres ochrony i wysokość świadczeń.

Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia:

 • z malejącą sumą ubezpieczenia,
 • ze stałą sumą ubezpieczenia.

Gwarancja Ochrona Optima oferuje nie tylko świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także wypłatę 50% sumy ubezpieczenia w przypadku diagnozy choroby śmiertelnej.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Gwarancja Ochrona Optima to ubezpieczenie dla całej rodziny, pozwalające na wybór różnych zakresów ochrony, okresu jej trwania oraz wysokości sum ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego. To także możliwość objęcia kolejnych członków rodziny ochroną ubezpieczeniową w trakcie trwania umowy.

Dodatkowe ubezpieczenia indywidualne to opcja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. W zakresie ochrony może znaleźć się śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, czy nawet świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek.

Koniecznie zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia! Wybór między malejącą a stałą sumą ubezpieczenia zależy od Twoich planów i potrzeb. Malejąca suma może być idealna do zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego, podczas gdy stała suma gwarantuje niezmienną wysokość świadczeń.

Gwarancja Ochrona Optima to terminowe ubezpieczenie na życie, co oznacza, że zawierasz umowę na sprecyzowany okres, np. 10 lat z ochroną w tym okresie po opłaceniu składek za ubezpieczenie. Dzięki szerokiemu zakresowi ochrony i elastycznym wariantom ubezpieczenia, Gwarancja Ochrona Optima stawia na indywidualne potrzeby każdego członka rodziny, zapewniając spokój i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Gwarancja Komfort – pewność kapitału na koniec umowy

Gwarancja Komfort to polisa na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy. To nie tylko ochrona na życie, ale także na dożycie. Compensa zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia po zakończeniu polisy. Opcje rozszerzenia ochrony, np. w przypadku hospitalizacji, to dodatkowe atuty tej oferty.

Ubezpieczenie Gwarancja Komfort obejmuje podstawowy zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego. W zakresie ochrony znajduje się na przykład:

 • śmierć ubezpieczonego – wskazani uposażeni otrzymują świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia;
 • choroba śmiertelna – w przypadku diagnozy choroby śmiertelnej, otrzymujesz 50% sumy ubezpieczenia;
 • dożycie do końca okresu ubezpieczenia – otrzymujesz świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na dożycie.

Dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia obejmują ryzyka związane z nieszczęśliwymi wypadkami, chorobami, a nawet śmiercią ubezpieczającego. To opcje, które można rozważyć przy zawarciu umowy lub w kolejnych rocznicach.

Gwarancja Komfort oferuje nie tylko ochronę finansową dla Twoich bliskich w przypadku niespodziewanych sytuacji, ale także pewność kapitału na koniec umowy, zapewniając Tobie i Twoim najbliższym spokój ducha.

Flexi Plus – inwestuj raz, korzystaj na długo

Jeśli szukasz możliwości inwestowania jednorazowej składki, Flexi Plus to idealne rozwiązanie. Ta polisa daje możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z wyborem strategii i celu lokowania środków.

Z ubezpieczeniem na życie Flexi Plus zyskujesz kontrolę nad swoimi inwestycjami:

 • indywidualna strategia – możliwość kreowania inwestycji zgodnie z Twoimi potrzebami, celami i preferencjami czasowymi;
 • inwestycje w UFK – szansa na inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Decydując się na to ubezpieczenie, musisz zwrócić uwagę na ryzyka i korzyści. Ryzyko inwestycyjne to część procesu inwestycyjnego. Inwestycje w UFK mogą przynieść znaczące zyski, ale również generować straty lub wypracować zyski niższe niż oczekiwane.

Warto wspomnieć, że to Ty decydujesz, kto otrzyma wypłatę po Twojej śmierci, mając możliwość zmiany tego wskazania w dowolnym momencie trwania umowy. Ubezpieczenie Flexi Plus oferuje ochronę w przypadku śmierci, zapewniając wskazanym przez Ciebie osobom sumę ubezpieczenia oraz wartość jednostek zgromadzonych na Twoim rachunku UFK.

Konwersja jednostek UFK umożliwia przeniesienie ich z jednego funduszu do drugiego, zapewniając elastyczność w zarządzaniu inwestycją w każdym momencie trwania umowy. Jest to inwestycja z długoterminową perspektywą. Regularna weryfikacja inwestycji i elastyczność w zmianie strategii dają kontrolę nad inwestycją.

Odkryj możliwości inwestycyjne, wybierz swoją strategię i ciesz się elastycznością oraz ochroną, jaką oferuje ubezpieczenie na życie Flexi Plus.

Już dziś zabezpiecz swoje jutro z towarzystwem Compensa

Nie czekaj z decyzją o zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich. Skontaktuj się z nami już dziś lub skorzystaj z naszego kalkulatora online, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych ofertach i dopasować ubezpieczenie na życie do swoich potrzeb. Wspólnie stworzymy solidny fundament dla Twojej przyszłości.