Warsztat autoryzowany – co to jest?

Warsztat autoryzowany (inaczej Autoryzowana Stacja Obsługi, ASO) - warsztat samochodowy, który działa w ramach systemu dystrybucji danej marki pojazdu lub pojazdu mechanicznego. ASO korzysta z części oryginalnych i przeprowadza naprawy ściśle według technologii zalecanej przez producenta. Z reguły warsztat autoryzowany znajduje się przy salonie sprzedaży. Serwisowanie pojazdu w warsztacie autoryzowanym, chociaż bywa z reguły droższe, jest warunkiem utrzymania gwarancji. W warsztacie autoryzowanym można, w zależności od metody likwidacji szkody (w grę wchodzi serwisowa lub kosztorysowa), naprawić auto w ramach polisy OC, jak i AC. 

Czy wiesz, że…

W ramach likwidacji szkody komunikacyjnej tzw. metodą serwisową, towarzystwo może zastrzec sobie, że auto musi być naprawiane w warsztacie autoryzowanym. Ubezpieczyciel rozlicza się wówczas z takim warsztatem samodzielnie, a ubezpieczony nie uczestniczy w tym procesie. Szkoda likwidowana w ASO nie może być jednak całkowita. Naprawienie auta musi być opłacalne z perspektywy towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli szkoda naprawiana jest z polisy AC, koszt naprawy nie może przekraczać 70% wartości pojazdu w dniu szkody, przed jej wystąpieniem. W przypadku ubezpieczenia OC ta wartość nie może przekraczać 100%. W przeciwnym wypadku, zamiast naprawy w warsztacie autoryzowanym, towarzystwo wypłaca odszkodowanie. Jego kwota odpowiada wartości pojazdu z dnia szkody, przed jej powstaniem i pomniejszona jest o wartość pozostałości po aucie.