Umowa ubezpieczenia – czym jest?

Czym jest umowa ubezpieczenia? Co zawiera? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Umowa ubezpieczenia - umowa zawarta pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń (ubezpieczycielem). W tym dokumencie zawarte są wszelkie szczegóły dotyczące świadczenia usług przez konkretne towarzystwo. Na jego mocy, firma zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zdarzenia, które zostało ściśle określone. 

Ubezpieczający powinien zawsze przeanalizować treść umowy ubezpieczenia, aby dowiedzieć się, jak dokładnie działają zasady ochrony. W dokumencie znajdują się takie informacje jak przedmiot ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia, prawa i obowiązki obu stron czy okres trwania umowy. Konieczne jest także umieszczenie danych na temat sposobu ustalania rozmiaru szkody, a także sumy odszkodowania. Jest to niezwykle istotna informacja przy ubezpieczeniach majątkowych. Klient po przeczytaniu umowy ubezpieczenia musi również wiedzieć, w jaki sposób i ile ma płacić za polisę. Jeśli są jakieś wyłączenia odpowiedzialności - także powinny się one znaleźć w umowie. Tego typu dane uwzględnione są w ramach tzw. OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). Umowa ubezpieczenia może być zawarta terminowo lub bezterminowo. W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat wypowiedzenia oraz odstąpienia od umowy. 

Według prawa, wzorzec umowy powinien znaleźć się na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy wiesz, że...

Umowa ubezpieczenia powinna być napisana językiem prostym dla klienta, jednak nie zawsze tak jest. Jeśli nie rozumiesz pojęć takich jak wyłączenie odpowiedzialności czy karencja, warto zapytać się o nie doradcę.