Nadubezpieczenie – co to jest?

Kiedy mamy do czynienia z nadubezpieczeniem? Przekonaj się, czym jest nadubezpieczenie w słowniku ubezpieczeniowym CUK!

Nadubezpieczenie - ubezpieczenie powyżej wartości ubezpieczonego mienia. W razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia, jego wartości księgowej albo według faktycznej wartości nowej (zgodnie z systemem przyjętym w umowie).

Nadubezpieczenie wiąże się z wpisaniem większej sumy ubezpieczenia do polisy, np. mieszkaniowej. W praktyce oznacza to, że wartość mienia jest niższa niż wpisana kwota na dokumencie. Jednak to pojęcie może być także związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Z nadubezpieczeniem wiąże się wyższa kwota za składkę. Czasem klienci stosują ten zabieg celowo, aby w razie wystąpienia zdarzenia zawartego w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), otrzymać wyższe odszkodowanie. Jednak często zdarza się tak, że wartość przedmiotu ubezpieczenia zostanie po prostu źle obliczona. Warto zatem zaznaczyć, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za faktyczną wysokość szkody i bierze pod uwagę realną wartość mienia.

Przykładowo, Janina jest właścicielem mieszkania w wieżowcu i posiada ubezpieczenie nieruchomości. W zakresie ochrony znajduje się także włamanie z kradzieżą. Janina podczas podpisywania umowy wpisała wyższą kwotę wartości ruchomości domowych, ponieważ nieprecyzyjnie wykonała obliczenia. Wyceniła sprzęt elektroniczny na 30 000 złotych, jednak okazało się, że nie jest już tyle wart. Po kradzieży, ubezpieczyciel wraz z pomocą rzeczoznawcy doprecyzował wartość urządzeń i odszkodowanie było niższe, niż pani Janina zakładała.