Aktuariusz – kim jest?

Kim jest aktuariusz? Czym dokładnie się zajmuje? Sprawdź w naszym słowniku ubezpieczeniowym CUK wyjaśnienie tego pojęcia.

Aktuariusz - osoba, która uprawia aktuarialną matematykę lub inaczej matematykę ubezpieczeniową. Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce ma obowiązek zatrudnienia aktuariusza. Jego zadaniem jest m.in. przygotowywanie produktów ubezpieczeniowych i ich wycena tak, aby stworzyć rezerwę finansową towarzystwa, która pokryje ewentualne zobowiązania na rzecz osób ubezpieczonych. 

Polscy aktuariusze są zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Aktuariuszy, utworzonym w 1991. Jest ono członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuarialnego, a także europejskiego zrzeszania Groupe Consultatif Actuariel Europeen.

Będąc aktuariuszem w państwie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii czy Szwajcarii można zdobyć uprawnienia zawodowe w tych krajach. Warunkiem jest zgłoszenie się do krajowego stowarzyszenia w swoim kraju, a także odbycie rocznego stażu w kraju docelowym lub zaliczenie dodatkowych egzaminów.

Czy wiesz, że…

Aktuariusz to elitarny zawód. W rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się nieco ponad 400 osób (stan na kwiecień 2020). Kandydat na aktuariusza nie może być karany, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe i mieszkać na terytorium Polski. Aktuariuszem zostaje się poprzez zaliczenie egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisanie do rejestru aktuariuszy. Listę można zobaczyć na stronie www.knf.gov.pl.