Ubezpieczenie zdrowia i NNW

Dzięki ubezpieczeniom z tej grupy możesz zabezpieczyć środki finansowe na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami i chorobami. Świadczenia te pomogą twoim bliskim utrzymać standard życia, zaś Tobie zapewnią środki na leczenie czy rehabilitację.

Co oznacza ubezpieczenie z tytułu zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków?

Dzięki ubezpieczeniom z tej grupy możesz zabezpieczyć środki finansowe na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami i chorobami. Świadczenia te pomogą twoim bliskim utrzymać standard życia, zaś Tobie zapewnią środki na leczenie, rehabilitację czy dostosowanie otoczenia (dom, samochód), aby ułatwić Ci życie w nowej sytuacji.

Możesz otrzymać świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, niezdolności do pracy, zaś twoi bliscy mogą otrzymać świadczenia z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku. Możesz także ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, pobytu szpitalu czy niezdolności do pracy związanej z przebytą chorobą.

Należy jednak pamiętać, że większość tych ryzyk zabezpieczamy poprzez zawarcie umowy dodatkowej, a więc zawieranej wraz z umową główną, którą może być terminowe ubezpieczenie na życie czy polisa inwestycyjna. Jeśli jednak zależy nam na ubezpieczeniu zdrowia i NNW, można zawrzeć ubezpieczenie terminowe z niską sumą ubezpieczenia lub polisę inwestycyjną z niską kwotą inwestycji i skupić się na dobraniu odpowiednich umów dodatkowych.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - co to jest?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi rekompensatę za utracone zdrowie, do którego doszło w wyniku wypadku. Warto pomyśleć o swoim zdrowiu i o konsekwencjach utraty zdrowia. Jeżeli mamy na utrzymaniu rodzinę czy też mamy do spłaty kredyt, wypadek może uniemożliwić nam wykonywanie pracy. Dzięki wypłaconemu świadczeniu z ubezpieczenia NNW uzyskasz wsparcie finansowe, które możesz przeznaczyć na dowolny cel np. rehabilitację. Odszkodowanie z NNW pozwoli na powrót do zdrowia lub będzie stanowić ważną pomoc w trudnej sytuacji.

Dla kogo?

Każda osoba niezależnie od wieku może skorzystać z ochrony od nieszczęśliwych wypadków, czyli ubezpieczenia NNW. Nawet pozornie niewinna jazda rowerem może skończyć się upadkiem i złamaniem. Możesz wykupić polisę indywidualną lub rodzinną. Posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń grupowych Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które sprawdzą się na wycieczce krajowej lub zagranicznej.

Zakres ubezpieczenia NNW

Klient otrzyma wypłatę świadczenia z polisy NNW w sytuacji, gdy doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniósł śmierć, jeżeli do tych zdarzeń doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. O nieszczęśliwym wypadku mówimy, gdy jest to zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną (mające swoje źródło poza organizmem ludzkim). 

Przykładowe sytuacje:

 • pogryzienie przez psa
 • wypadek samochodowy
 • poparzenie ciała w wyniku pożaru domu
 • upadek ze schodów
 • śmierć w katastrofie lotniczej
 • utrata palca w pracy produkcyjnej

Ubezpieczenie w każdym wypadku, także indywidualne, działa w każdym momencie - w pracy i w czasie prywatnym, chyba że Ubezpieczony chce ograniczyć zakres ubezpieczenia NNW do wybranych sytuacji, np. komunikacyjne - w drodze z domu/do pracy i z pracy/do domu. 

Są też sytuacje, które traktowane są jako bardziej ryzykowne. Podejmowanie ekstremalnych czynności takich jak: wspinaczka skalna, kolarstwo górskie, udział w polowaniach lub sporty walki wymaga rozszerzenia ochrony o sporty ekstremalne. Czy warto zatem skorzystać z NNW? Polisa zostanie dostosowana do Twoich potrzeb, a także do rodzaju podejmowanych aktywności. Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW dla studentów.

Wśród popularnych klauzul do umowy znajdziemy:

 • zawodowe uprawianie sportu
 • wypłatę dodatkowego świadczenia na rehabilitację
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy lub nauki
 • świadczenie za pobyt w szpitalu
 • wypłatę świadczenia za operację, która została przeprowadzona w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • następstwa zawału serca lub udaru mózgu – o ile wystąpiły po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia

Wysokość wypłaty z NNW

Cena ubezpieczenia NNW jest dostosowana do indywidualnych potrzeb. Świadczenie uzależnione jest od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu. Co do zasady Ubezpieczyciel zapoznaje się z dokumentacją medyczną, w której określony jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli określono 40% uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczony (także indywidualnie) otrzyma świadczenie w wysokości 40% sumy ubezpieczenia NNW ( przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł, świadczenie wyniesie 20 000 zł.) Im większa suma ubezpieczenia tym wyższe świadczenie. 

Niektórzy ubezpieczyciele wypłacają świadczenie na podstawie Tabeli Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu, który jest ustalony przez Towarzystwo. Można się z nim zapoznać przed zawarciem polisy – w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętajmy, że w razie śmierci Ubezpieczonego zostanie wypłacone 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie po śmierci zostanie wypłacone osobie uprawnionej do odbioru odszkodowania. Jeżeli nie wskazano takiej osoby – nie martw się, polisa nie przepada. Odszkodowanie otrzyma spadkobierca (według przepisów prawa spadkowego).

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW

 • proste zasady wypłaty odszkodowania
 • dowolnie decydujesz na co przeznaczyć wypłacone świadczenie
 • oferta dopasowana do Twojej stylu życia, aktywności, pracy
 • dodatkowe wsparcie finansowe na czas powrotu do zdrowia
 • możliwość ubezpieczenia nawet na jeden dzień
 • ochrona od wypadków na całym świecie

Więcej o ubezpieczeniu zdrowia znajdziesz tutaj.