Ubezpieczenie AC

Warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco pojazdu mechanicznego (najczęściej proponowane jest posiadaczom samochodów czy motocykli) regulowanego ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Stworzone zostało po to, aby kompleksowo chronić pojazd.

Odpowiedzmy na pytanie – co to jest polisa autocasco?

Zakup własnego auta to wydatek, na który niejednokrotnie odkłada się latami. Bardzo często zaciąga się również na ten cel kredyt w banku.

Rodzą się wtedy pytania:

- czy nie obawiamy się kradzieży?
- jak zabezpieczyć się przed zdarzeniami losowymi czy anomaliami pogodowymi?

Warto zatem skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco pojazdu mechanicznego (najczęściej proponowane jest posiadaczom samochodów czy motocykli) regulowanego ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Stworzone zostało ono po to, aby kompleksowo chronić nasz pojazd.

Kupując polisę AC otrzymujemy gwarancję, że towarzystwo pośpieszy z pomocą, gdy coś się wydarzy z autem, właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie, które przeznaczyć może na naprawę pojazdu.

Od czego chroni AC?

Jeśli mówimy o zakresie autocasco to chroni ono od takich skutków zdarzeń jak: - zniszczenie, - kradzież - czy też uszkodzenie pojazdu...

Jeśli mówimy o zakresie autocasco to chroni ono od takich skutków zdarzeń jak:

- zniszczenie,
- kradzież
- czy też uszkodzenie pojazdu.

 

Odszkodowanie zostaje wypłacone wtedy, gdy to my jesteśmy sprawcami szkody, a także gdy nasze auto zostanie uszkodzone na przykład wskutek dewastacji pojazdu, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe.

To, w jakich przypadkach i w jakim zakresie wybrane autocasco ochroni nasz pojazd, zależy od wariantu ubezpieczenia, w jakim wykupiliśmy AC oraz od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odnoszących się do wybranego przez nas produktu.

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia polisa autocasco może obejmować:

WięcejMniej
 • tzw. siłę mechaniczną pochodzącą od innego pojazdu, zwierzęcia, osoby czy przedmiotu
 • uszkodzenie przez osoby trzecie
 • zdarzenia losowe, takich jak: pożar, wybuch, zatopienie, powódź, zalanie, grad, lawina, huragan czy piorun
 • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzież pojazdu lub jego części.

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?

W każdych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których towarzystwo nie poniesie odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie np.:...

W każdych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których towarzystwo nie poniesie odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie np.:

 • prowadzenie samochodu bez odpowiednich dokumentów, np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, ważnego przeglądu technicznego (wybrane Towarzystwa odmówią wypłaty, jeśli mogło mieć to wpływ na powstanie szkody);
 • użycie go jako narzędzie przestępstwa;
 • wyrządzenie szkody umyślnie, lub pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających;
 • szkody eksploatacyjne np. dotyczące ogumienia;
 • ucieczka z miejsca wypadku;
 • pozostawienie dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, który został nam skradziony;
 • gdy szkoda nie przekroczy ustalonej kwoty, np. 500 zł (franszyza integralna).
WięcejMniej

Terytorialny zakres ubezpieczenia AC

Każde ogólne warunki ubezpieczenia określają zakres terytorialny, na którym obowiązuje ubezpieczenie AC. Polisa może chronić tylko na terenie Polski, UE, Europy, a czasem i niektórych państw pozaeuropejskich. Państwa byłego Związku Radzieckiego, często są wyłączone z odpowiedzialności, bądź towarzystwo nie ponosi tylko odpowiedzialności za kradzież pojazdu. Zazwyczaj zakres terytorialny za dopłatą odpowiedniej składki możemy rozszerzyć na kraje, które nas interesują.

Okres ochrony

Z zasady ubezpieczenie autocasco sprzedawane jest na okres roku. Niektóre towarzystwa dopuszczają możliwość ubezpieczenia na okres krótszy, ale wyłączają odpowiedzialność za kradzież pojazdu.

Warianty ubezpieczenia

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym w wielu wariantach oraz kilku metodach likwidacji szkód (ASO, warsztat partnerski, kosztorys), przez co umożliwia elastyczne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Konsekwencją wielowariantowności jest konieczność wyboru i niemożność porównania ofert wnioskując na podstawie ceny czy ryzyku OC. Polisy możemy rozszerzyć o stałą sumę ubezpieczenia, zniesioną konsumpcję sumy ubezpieczenia (czyli pomniejszenie sumy ubezpieczenia), udział własny, zniesienie amortyzacji części, wyposażenie dodatkowe pojazdu....

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym w wielu wariantach oraz kilku metodach likwidacji szkód (ASO, warsztat partnerski, kosztorys), przez co umożliwia elastyczne dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Konsekwencją wielowariantowności jest konieczność wyboru i niemożność porównania ofert wnioskując na podstawie ceny czy ryzyku OC. Polisy możemy rozszerzyć o stałą sumę ubezpieczenia, zniesioną konsumpcję sumy ubezpieczenia (czyli pomniejszenie sumy ubezpieczenia), udział własny, zniesienie amortyzacji części, wyposażenie dodatkowe pojazdu.

Należy również pamiętać, że w przypadkuwyboru konkretnego AC samochodu koszt AC będzie również inny. Nie możemy jednak kierować się wyłącznie ofertą najtańszego, ale postawić przede wszystkim na dobre ubezpieczenie AC. W ofercie CUK Ubezpieczenia właściciel pojazdu nie tylko otrzyma wszelkie informacje dotyczące tego, jaki zakres ubezpieczenia będzie najlepszy. Nasz doradca udzieli również rady odnośnie taniej polisy AC, która będzie spełniała jego wymagania.

Przyjęta cena ubezpieczenia warunkowana jest przez poniższe czynniki:

- wiek pojazdu,
- wartość pojazdu,
- wielkość miasta, w którym właściciel pojazdu go użytkuje ( im większe miasto tym koszt AC jest wyższy ze względu na większe ryzyko stłuczek i innych zdarzeń komunikacyjnych ),
- wiek kierowcy pojazdu ( im starszy, bardziej doświadczony kierowca tym ceny AC będą niższe, natomiast dla młodego pierwsze AC będzie wiązało się z większym wydatkiem ),
- jaką posiadamy wersję wyposażenia pojazdu i inne.

Zatem podsumowując na ostateczny koszt przyjętej sumy ubezpieczenia mają wpływ nie tylko wyżej wymienione czynniki, ale również jego wybrany zakres. Należy też zwrócić uwagę na jakie ryzyko naprawdę narażony jest samochód, gdyż Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują nam różne wersje polisy AC. W standardowej wersji  zawierają one zabezpieczenie w razie wypadku czy kradzieży.  Towarzystwa oferują także pakiety assistance i holowanie pojazdu w razie wypadku czy kolizji.

Trzeba zaznaczyć, że jeśli w warunkach umowy (OWU) ujęty został zapis, że kwotę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, oznacza to, że to właśnie on jest odpowiedzialny za ustalenie właściwej wysokości kwoty ubezpieczenia. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zwolnione z odpowiedzialności za zawyżenie lub zaniżenie sumy ubezpieczenia.

Jak widać w naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę, jak ważne jest dopasowanie oferty podczas zakupu polisy, gdyż nieodpowiedni wariant ubezpieczenia przełoży się na poniesiony koszt podczas likwidacji szkody.

WięcejMniej

Jak wybrać dobre ubezpieczenie AC ?

Zawierając ubezpieczenie autocasco zwróćmy szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy tj. zakres ochrony, zakres terytorialny,  zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz ceną. Nie zawsze bowiem tanie AC musi wiązać się z ubogim zakresem ochrony....

Zawierając ubezpieczenie autocasco zwróćmy szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy tj. zakres ochrony, zakres terytorialny,  zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz ceną. Nie zawsze bowiem tanie AC musi wiązać się z ubogim zakresem ochrony.

Przed wykupieniem ubezpieczenia nie powinniśmy zwracać uwagi tylko na ceny AC warto porównać oferty dostępne na rynku oraz to, co konkretna propozycja obejmuje.

Doradca CUK Ubezpieczenia szybko i profesjonalnie pomoże wybrać Tobie polisę obecnie najtańszego AC o zakresie i warunkach odpowiadających Twoim potrzebom.

Oferujemy najlepszy zakres ochrony w ramach dobrego ubezpieczenia AC połączony z korzystną dla Ciebie ceną.

Już dzisiaj  odwiedź nas w oddziałach CUK Ubezpieczenia i zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco !

WięcejMniej

Czym jest AC?

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego (samochodu czy motocyklu oraz jego wyposażenia) od zdarzeń losowych (zniszczeń, uszkodzeń lub kradzieży). Przyjdź do jednej z wielu placówek CUK Ubezpieczenia w całej Polsce, w której doradca porówna oferty wszystkich Towarzystw i pomoże wybrać najkorzystniejszą.

Jak wybrać dobre AC?

Zawierając ubezpieczenie autocasco zwróćmy szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy: co obejmuje AC, ile kosztuje oraz jakie są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku wyboru konkretnego AC samochodu należy zastanowić się nad zakresem ochrony, który najbardziej odpowiadałby naszym oczekiwaniom....

Zawierając ubezpieczenie autocasco zwróćmy szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy: co obejmuje AC, ile kosztuje oraz jakie są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku wyboru konkretnego AC samochodu należy zastanowić się nad zakresem ochrony, który najbardziej odpowiadałby naszym oczekiwaniom.

Nie zawsze najdroższe warianty okazują się najbezpieczniejsze. My oferujemy najlepszy zakres ochrony w ramach dobrego ubezpieczenia AC połączony z korzystną dla Ciebie ceną. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia autocasco. Tam znajdziemy wszystkie niezbędne informacje – co obejmuje ubezpieczenie, ile kosztuje, w jaki sposób będzie wypłacane odszkodowanie i co robić w razie wystąpienia szkody. Istotną kwestię stanowią również wszystkie wyłączenia.

WięcejMniej

Przystępując do kalkulacji składki należy:

 • precyzyjnie określić model oraz wersję wyposażenia pojazdu, które pozwolą poprawnie ocenić łączną wartość pojazdu, a tym samym sumę ubezpieczenia, co odgrywa dużą rolę przy wypłacie odszkodowania
 • ustalić zakres ubezpieczenia – w jakich sytuacjach ono zadziała, np. w przypadku uszkodzenia, przez osoby trzecie lub kradzieży pojazdu
 • zastanowić się nad tym, czy chcemy częściowo ograniczyć wysokość ewentualnej wypłaty ubezpieczenia kosztem niższego udziału własnego
 • określić, w jaki sposób chcemy zrekompensować daną szkodę – wypłatą gotówki, naprawą we własnym zakresie czy oddaniem auta do warsztatu na koszt Towarzystwa; trzeba również zastanowić się nad tym, czy szkoda ma zostać wyceniona według części nowych czy używanych, zgodnie z faktycznym użyciem
 • dowiedzieć się, czy polisa i zawarty w niej koszt AC obejmuj również usługę Assistance
 • wyznaczyć zakres terytorialny – ma obejmować tylko Polskę, Europę, czy może cały świat?

Jeśli chcemy mieć pe...

Jeśli chcemy mieć pewność, że nie przepłacimy za AC samochodu czy na motocykl oraz kupimy możliwie najlepszą polisę, wystarczy zadzwonić lub przyjść do najbliższego oddziału CUK Ubezpieczenia. Nasi doradcy porównają dla nas warianty, zakres i ceny AC aż w 30 Towarzystwach oraz pomogą wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę. Wybrane Autocasco w CUK można kupić aż w 11 ratach!

Poznaj szczegóły i skontaktuj się doradcą CUK lub skorzystaj z najlepszej porównywarki - kalkulatora AC.

WięcejMniej

Co to jest AC

Warto na początku odpowiedzieć na pytanie – co to jest ubezpieczenie AC? Dobre ubezpieczenie AC zostało stworzone po to, aby kompleksowo chronić pojazd Klienta. Odszkodowanie zostaje wypłacone wtedy, gdy to my jesteśmy sprawcami szkody, a także gdy nasze auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe. Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które zabezpiecza nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą.

Pojazd chroniony jest od:

 • tzw. siły mechanicznej pochodzącej od innego pojazdu, zwierzęcia, osoby czy przedmiotu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie
 • zdarzeń losowych, takich jak: pożar, wybuch, zatopienie, powódź, zalanie, grad, lawina, huragan czy piorun
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży pojazdu lub jego części (jeśli obejmuje to polisa)

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie we wszystkich przypadkach odpowiada za skutki zdarzeń. Na odszkodowanie z taniej polisy AC nie możemy liczyć, np. gdy:

 • uszkodzimy samochód, prowadząc go bez odpowiednich dokumentów, np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, ważnego przeglądu technicznego (wybrane Towarzystwa odmówią wypłaty, jeśli mogło mieć to wpływ na powstanie szkody)
 • użyliśmy go jako narzędzie przestępstwa
 • jeśli szkoda była wyrządzona umyślnie, lub pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających
 • występują szkody eksploatacyjne np. dotyczące ogumienia
 • oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku
 • zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony
 • jeżeli auto jest w komisie lub warsztacie naprawczych
 • gdy szkoda nie przekroczy ustalonej kwoty, np. 500 zł

Zniżki nawet do -60% w AC z OC

Dla klientów, którzy nie posiadają zniżek na ubezpieczenie AC, w CUK Ubezpieczenia oferujemy przejęcie zniżek z OC!

Zniżka na OC może dać zniżkę na AC

Jakie zniżki przysługują kierowcom? Kierowcy posiadający zniżkę na OC -60%, w CUK Ubezpieczenia mogą kupić polisę Autocasco ze zniżką -40% a nawet do 60% ! Dzieje się tak dlatego, że większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje kierowcy dodatkowy rabat na pierwsze AC, jeśli posiada on zniżkę na OC, która wynika z bezszkodowej jazdy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje swoją ofertę indywidualnie....

Jakie zniżki przysługują kierowcom? Kierowcy posiadający zniżkę na OC -60%, w CUK Ubezpieczenia mogą kupić polisę Autocasco ze zniżką -40% a nawet do 60% ! Dzieje się tak dlatego, że większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje kierowcy dodatkowy rabat na pierwsze AC, jeśli posiada on zniżkę na OC, która wynika z bezszkodowej jazdy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje swoją ofertę indywidualnie.

Ubezpieczyciele nagradzają bezszkodowych w OC kierowców niższymi składkami za ubezpieczenie AC. Warto przy tym wiedzieć kiedy nie stracimy zniżki na AC. Przykładowo, kierowca, który posiada bezszkodową historię ubezpieczenia na ryzyku OC -60% (bezszkodowa jazda przez 3 lub nawet 6 lat) może otrzymać zniżkę na autocasco w wysokość nawet 60%.

WięcejMniej

Tańsze AC nie dla każdego

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku taka zniżka zostanie zaproponowana. Wyłączeni z promocji mogą być chociażby młodzi wiekiem właściciele pojazdu. W takim wypadku nawet długa bezszkodowa jazda kierowcy nie pozwoli na zastosowanie promocji. Tym bardziej warto skorzystać ze zniżek, jeśli one przysługują.

Sprawdź ofertę dla siebie

Doradca CUK Ubezpieczenia szybko sprawdzi, czy kierowcy przysługuje zniżka na AC. Wskaże też wysokość upustu. Przyjdź do najbliższej placówki CUK lub skontaktuj się Infolinią pod nr 22 27 00 337 i dowiedz się, czy zniżka należy się również Tobie. Możesz także samemu obliczyć składkę na AC, korzystając z Kalkulatora ubezpieczeń OC i AC.

Tanie autocasco

Każdy posiadacz samochodu zastanawiał się, czy warto ubezpieczyć swoje auto w zakresie autocasco. Wiele osób uważa, że ubezpieczenia AC są drogim, zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości wcale tak nie jest! Najważniejszym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć, jest to, czy tanie AC może dawać nam dobrą ochronę. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia idealna polisa to taka, która daje nam szeroki zakres ubezpieczenia w dobrym wariancie za przystępną cenę....

Każdy posiadacz samochodu zastanawiał się, czy warto ubezpieczyć swoje auto w zakresie autocasco. Wiele osób uważa, że ubezpieczenia AC są drogim, zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości wcale tak nie jest! Najważniejszym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć, jest to, czy tanie AC może dawać nam dobrą ochronę. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia idealna polisa to taka, która daje nam szeroki zakres ubezpieczenia w dobrym wariancie za przystępną cenę.

Obecnie najtańsze AC możemy kupić prawie dwa razy taniej niż AC wybrane spośród droższych ofert. Okazuje się, że takie ubezpieczenie tanie autocasco może dawać ochronę naszego auta identyczną jak droższe oferty. Wynika to z tego, że Towarzystwa kalkulują swoje stawki w zależności od wielu czynników, również takich jak dotychczasowa szkodliwość swoich klientów (czyli zyskowność ubezpieczyciela), koszty działalności ubezpieczyciela czy koszty sieci sprzedaży itd. Dlatego właśnie droższe oferty wcale nie muszą być lepsze od taniego autocasco. W przypadku zakupu AC, warto najpierw porównać oferty różnych Towarzystw pod kątem ceny, wariantu i zakresu ubezpieczenia. W ten sposób można wybrać najtańszą opcję autocasco.

Takie porównanie ofert dopasowanych do nas i naszego pojazdu w parę minut przygotują dla nas doradcy w oddziałach CUK Ubezpieczenia. Wtedy sami będziemy mogli zobaczyć, czy najtańsze AC oferuje to samo co droższe warianty. Taką polisę możemy kupić korzystając również z promocji lub kupując ubezpieczenie pakietowe. Kupując razem OC, AC z dodatkowym NNW czy Assistance, możemy dostać autocasco taniej nawet do -30%! Przyjdź do jednej z wielu placówek CUK Ubezpieczenia w całej Polsce, w której doradca porówna oferty wszystkich Towarzystw i pomoże wybrać najkorzystniejszą.

WięcejMniej

Co obejmuje AC?

Zastanawiając się nad ubezpieczeniem AC, warto przeanalizować co ono obejmuje. Zadaniem umownego, dobrowolnego ubezpieczenia autocasco jest ochrona majątku ubezpieczonego od skutków zdarzeń wchodzących w zakres:: uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież jego pojazdu mechanicznego. Zdarzenie to musi zajść w takich okolicznościach, w których musiałby on – gdyby nie to ubezpieczenie – sam pokryć wynikłe szkody. Chodzi tu przede wszystkim o te wszystkie szkody w pojeździe, które wyrządza sobie sam właściciel pojazdu. – kierujący pojazdem posiadającym....

Zastanawiając się nad ubezpieczeniem AC, warto przeanalizować co ono obejmuje. Zadaniem umownego, dobrowolnego ubezpieczenia autocasco jest ochrona majątku ubezpieczonego od skutków zdarzeń wchodzących w zakres:: uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież jego pojazdu mechanicznego. Zdarzenie to musi zajść w takich okolicznościach, w których musiałby on – gdyby nie to ubezpieczenie – sam pokryć wynikłe szkody. Chodzi tu przede wszystkim o te wszystkie szkody w pojeździe, które wyrządza sobie sam właściciel pojazdu. – kierujący pojazdem posiadającym.

Zakres polisy autocasco zadziała również, gdy próbując zaparkować pojazd, kierowca uszkodzi go o słupek czy bramę parkingu lub gdy na łuku szosy zjeżdża z toru jazdy i uderza w przydrożne drzewo. Niekiedy szkoda następuje w wyniku działania osób trzecich. Gdy wracamy na parking i widzimy, że nasz pojazd został uszkodzony a sprawca jest nieznany. Jeśli posiadamy wykupioną polisę autocasco, nie będziemy musieli naprawiać naszego pojazdu na własny koszt. Szkodę zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela, który opłaci nam naprawę pojazdu.

To, w jakich przypadkach i w jakim zakresie ubezpieczenie autocasco ochroni nasz pojazd, zależy od wariantu w jakim wykupiliśmy AC oraz od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odnoszących się do wybranego przez nas produktu. Przed wykupieniem AC warto porównać oferty dostępne na rynku oraz to, co konkretna propozycja obejmuje Doradcy CUK szybko i profesjonalnie pomogą wybrać nam polisę AC o zakresie i warunkach odpowiadających naszym potrzebom.

WięcejMniej

W zależności od wariantu ubezpieczenia, zakres polisy autocasco może obejmować:

 • Zderzenie się pojazdów
 • Zderzenie się pojazdów z osobami, zwierzętami lub przedmiotami
 • Uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie
 • Pożar, wybuch, zatopienie i działanie innych sił przyrody
 • Kradzież pojazdu lub jego części
 • Dewastacja pojazdu

Na co zwrócić uwagę kupując AC?

O wszystkich istotnych zagadnieniach, związanych z autocasco, zapytaj doradcę CUK: poprawne określenie wartość pojazdu – sumy ubezpieczenia udziały własne – ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania – czy można je znieść (wykupić) czy Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe? wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania (np. czy odszkodowanie będzie ograniczone w przypadku przekroczenia prędkości w momencie powstania szkody) wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży? wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryg...

O wszystkich istotnych zagadnieniach, związanych z autocasco, zapytaj doradcę CUK:

 • poprawne określenie wartość pojazdu – sumy ubezpieczenia
 • udziały własne – ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania – czy można je znieść (wykupić)
 • czy Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe?
 • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania (np. czy odszkodowanie będzie ograniczone w przypadku przekroczenia prędkości w momencie powstania szkody)
 • wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży?
 • wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryginalne części?
 • czy masz assistance?
 • zakres terytorialny – warto sprawdzić czy ubezpieczenie działa tylko na terenie RP, czy też innych krajów. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych ma w swoim zakresie ochronę na terenie Europy, przy czym na terytorium państw byłego Związku Radzieckiego z ochrony wyłączona jest kradzież
 • jaki jest termin zgłoszenia szkody z autocasco
 • jakie dodatkowe koszty pokryje Towarzystwo? Opłacenie parkingu po szkodzie, holowanie pojazdu, zwrot kosztów wymiany zamków po próbie włamania, zwrot kosztów przeglądu technicznego po większej szkodzie itp.
 • czy jest wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia - czyli pomniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeśli wykupimy konsumpcję sumy ubezpieczenia, nie będziemy musieli doubezpieczać auta po wypłacie odszkodowania
WięcejMniej

Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie jest to podanie zakładowi ubezpieczeń wyższej niż rzeczywista kwoty majątku do objęcia ubezpieczeniem. Nadubezpieczenie jako takie nie jest groźne dla Ubezpieczającego, z tym że należy przy nim pamiętać o tym, iż zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania wyższego niż zaistniała szkoda. Należy także pamiętać o tym, że składka ubezpieczeniowa jest naliczana od przyjętej sumy ubezpieczenia.

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie jest to zaniżenie sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy posiadamy motocykl, którego wartość rynkowa wynosi 20 tys. zł, a my ubezpieczamy go na 10 tys. zł widać, że deklarowana kwota nie odzwierciedla wartości posiadanego mienia. objęcie ubezpieczeniem tylko części posiadanego mienia. Niedoubezpieczenie najczęściej jest wynikiem zadeklarowania wartości majątku wg wartości księgowej netto przy jednoczesnym zgłoszeniu jej jako wartości księgowej brutto....

Niedoubezpieczenie jest to zaniżenie sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy posiadamy motocykl, którego wartość rynkowa wynosi 20 tys. zł, a my ubezpieczamy go na 10 tys. zł widać, że deklarowana kwota nie odzwierciedla wartości posiadanego mienia. objęcie ubezpieczeniem tylko części posiadanego mienia. Niedoubezpieczenie najczęściej jest wynikiem zadeklarowania wartości majątku wg wartości księgowej netto przy jednoczesnym zgłoszeniu jej jako wartości księgowej brutto.

Prawidłowe ustalenie wartości ubezpieczanego pojazdu jest ważne, abyśmy nie przepłacali za ubezpieczenie, a jednocześnie mogli cieszyć się pełną ochroną. Bardzo ważne jest prawidłowe określenie wersji wyposażenia pojazdu (na tej podstawie określamy sumę) – Klient powinien to wiedzieć, a jeżeli nie wie, razem z doradcą przeanalizują wyposażenie standardowe danej wersji pojazdu.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych bardzo rzadko mamy do czynienia ze zjawiskiem nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia, ponieważ wartość pojazdu nie jest deklarowana przez Klienta, ale określana na etapie kalkulacji składki za pomocą programów: info expert, Eurotax. Dzięki temu mamy pewność, że przyjęta suma ubezpieczenia odzwierciedla rzeczywistą wartość pojazdu.

Inną kwestią związaną po części z niedoubezpieczeniem jest zmniejszenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Przypatrzmy się poniższej sytuacji: Klient zawiera ubezpieczenie na 50 tys. zł. Po upływie pół roku dochodzi do szkoły i wypłaty odszkodowania w wysokości 29 tys. zł. Po wypłacie pozostaje suma ubezpieczenia 21 tys. zł. Czy Klient będzie w pełni chroniony przy drugiej szkodzie? W tym przypadku suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie odzwierciedla wartości rynkowej pojazdu.

Gdyby doszło do drugiej szkody, np. kradzieży, Klient może otrzymać maksymalnie 21 tys. zł, mimo tego, że auto warte jest dużo więcej. Mówimy tutaj o konsumpcji sumy ubezpieczenia – pomniejszeniu sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania. Wykupując ubezpieczenie, zaproponujemy Tobie wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – aby jego suma nie zmniejszała się po szkodach. Jeżeli nie wykupiłeś tej opcji – nic straconego. Po każdej szkodzie masz możliwość doubezpieczenia pojazdu do pełnej wartości. Korzystając z oferty CUK, nie musisz obawiać się o to, że Twój pojazd będzie nadubezpieczony czy niedoubezpieczony. Dobieramy najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę.

WięcejMniej

Ubezpieczenie autocasco - czy warto je kupić?

Życie pisze różne scenariusze i dlatego należy wiedzieć kiedy warto kupić ubezpieczenie AC. Do wielu dobrych porad, dlaczego i czy warto kupić AC samochodu, możemy dołożyć kolejną. Jakiś czas temu auto naszego klienta zostało uszkodzone przez osobę ubezpieczoną w towarzystwie X. Była to szkoda parkingowa. Nie wiadomo, dlaczego kierowca Toyoty nie zauważył stojącej na parkingu Mazdy i uderzył w nią podczas cofania. Sprawca pozostał na miejscu zdarzenia, co nieczęsto się zdarza w takich sytuacjach, i poczekał na właściciela. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów przy wypłacie odszkodowania – skserowane zostały niezbędne dokumenty, polisy i spisano oświadczenie, w którym sprawca jawnie przyznał się do winy....

Życie pisze różne scenariusze i dlatego należy wiedzieć kiedy warto kupić ubezpieczenie AC. Do wielu dobrych porad, dlaczego i czy warto kupić AC samochodu, możemy dołożyć kolejną. Jakiś czas temu auto naszego klienta zostało uszkodzone przez osobę ubezpieczoną w towarzystwie X. Była to szkoda parkingowa. Nie wiadomo, dlaczego kierowca Toyoty nie zauważył stojącej na parkingu Mazdy i uderzył w nią podczas cofania. Sprawca pozostał na miejscu zdarzenia, co nieczęsto się zdarza w takich sytuacjach, i poczekał na właściciela. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów przy wypłacie odszkodowania – skserowane zostały niezbędne dokumenty, polisy i spisano oświadczenie, w którym sprawca jawnie przyznał się do winy.

Szkodę zgłoszono bez zbędnej zwłoki zaraz po zdarzeniu. Jej likwidacja przebiegła sprawnie, oględziny pojazdu odbyły się w ciągu paru dni. Nasz bohater wycenił naprawę szkody w autoryzowanym serwisie Mazdy. Dostał informację, że naprawa auta wyniesie ok. 3000 zł. I tu zaczynają się schody, gdyż ubezpieczyciel sprawcy zaproponował odszkodowanie w wysokości….900 zł. Na szczęście nasz klient posiadał polisę AC. Podziękował firmie sprawcy i zlikwidował szkodę ze swojego autocasco. Wycena (tej samej szkody) w jego Towarzystwie wyniosła… 2 600 zł. Teraz to jego ubezpieczyciel zażąda od firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypłaty odszkodowania. Firma sprawcy, tak czy tak wypłaci odszkodowanie, tylko teraz o jej wysokości będzie dyskutować z równym sobie. A nasz klient może spokojnie naprawić swoje auto i zapomnieć o całym zdarzeniu.

To pokazuje dlaczego warto kupić autocasco. Co ciekawe, klient wykupił sobie tanie AC w dobrym wariancie, najtańsze z dostępnych w ofercie CUK Ubezpieczenia, które można wykupić dla starego auta . Pozwala nam to jeszcze raz podkreślić, że nie warto przepłacać za OC i AC. Trzeba natomiast pamiętać, że aby dobrze wybrać wariant ochrony, trzeba porozmawiać z doradcą. Jak widać na powyższym przykładzie, dobrze dobrana polisa autocasco może nam naprawdę zaoszczędzić nerwów i kłopotów. Lepiej nie ryzykować i pozostawiać nowe auto bez ubezpieczenia AC. Na koniec, co ważne, szkoda ta nie będzie miała wpływu na zniżki (za bezszkodowość) klienta. Kiedy jego towarzystwo odzyska pieniądze od firmy sprawcy (co w tej sytuacji jest formalnością), szkoda z AC zostanie wymazana z rejestru naszego klienta.

WięcejMniej

Więcej o ubezpieczeniu AC znajdziesz tutaj.