2018-10-23

Za zniszczenie nagrobka można żądać odszkodowania. Warto też mieć ubezpieczenie

W przypadku zniszczenia nagrobka lub kradzieży jego elementów można liczyć na odszkodowanie.

W przypadku zniszczenia nagrobka lub kradzieży jego elementów można liczyć na odszkodowanie.

Nagrobek można też ubezpieczyć we własnym zakresie. Jak informuje firma CUK Ubezpieczenia, taką ofertę proponuje już kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Może ono stanowić odrębną polisę lub być składową innej.

Szkody wyrządzone w nagrobku może naprawić towarzystwo ubezpieczeniowe dzięki ubezpieczeniu nagrobka.