2013-01-10

Tanie wcale nie znaczy gorsze

Polisy OC sprzedawane przez Towarzystwa różnią się tylko ceną. Spokojnie możemy wybrać najtańszą ofertę. O ile nie kupujemy jednocześnie autocasco. W przypadku tej polisy cena nie powinna być głównym kryterium.

Polisy OC sprzedawane przez Towarzystwa różnią się głównie ceną. Spokojnie możemy zdecydować się na najtańszą ofertę. Z kolei w przypadku Autocasco kryterium cenowe nie powinno być głównym kryterium.

Ważne jest nie tylko to, że przysługuja nam zniżki. Ubezpieczyciele przy kalkulowaniu składek różnie rozkładają wagę poszczególnych kryteriów - mówi Maciej Kuczwalski z multiagencji CUK Ubezpieczenia.