2018-12-20

Spadają ceny polis samochodowych

Coraz bardziej konkurencyjne ceny polis komunikacyjnych - kierowcy z długim stażem mogą liczyć na większe obniżki za bezszkodową jazdę.

Coraz bardziej konkurencyjne ceny polis komunikacyjnych - kierowcy z długim stażem mogą liczyć na większe obniżki za bezszkodową jazdę.

Dane PIU [Polskiej Izby Ubezpieczeń] ukazujące zmniejszającą się dynamikę wartości przypisu składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne potwierdzają to, co obserwujemy niejako oddolnie, czyli systematyczny spadek cen OC - mówi Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Dobra wiadomość dla wszystkich kierowców poszukujących OC – ceny ubezpieczenia obowiązkowego spadają.