2018-11-23

Polaków ubezpiecza pracodawca

Blisko 1/3 badanych posiada dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Blisko 1/3 badanych posiada dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

29 proc. badanych deklaruje, że ich pracodawca w całości pokrywa koszty dodatkowego ubezpieczenia, a kolejne 28 proc. stwierdza, że polisy zdrowotne, które posiada są współfinansowane przez zakład pracy. 43 proc. finansuje ubezpieczenie w całości z własnej kieszeni - mówi Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Polacy bardzo chętnie korzystają z możliwości dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego pracodawcę.