2015-12-22

Assistance w ramach OC

Większość ubezpieczycieli w ramach zawieranej umowy OC, dołącza do polisy podstawowy pakiet assistance. W założeniu ma on pokrywać koszty naprawy na miejscu, holowania do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania.

Większość ubezpieczycieli w ramach zawieranej umowy OC, dołącza do polisy podstawowy pakiet assistance. W założeniu ma on pokrywać koszty naprawy na miejscu, holowania do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania.

Zestawiając powyższych ubezpieczycieli widzimy, że oferują oni bardzo podobny zakres ochrony jeśli chodzi o bezpłatny Assistance do polisy OC - podsumowuje Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.