22/08/2013

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 11 lutego 2012 roku, w ostatnim roku funkcjonowały różne rodzaje polis komunikacyjnych: wykupione przed oraz po wejściu w życie zmian w ustawie. Do 10 lutego bieżącego roku wygasną wszystkie polisy zakupione na dotychczas obowiązujących zasadach. Już od 11 lutego 2013 roku, w stosunku do wszystkich ubezpieczeń OC, będą miały zastosowanie tylko znowelizowane przepisy.

Jakie są najbardziej istotne zmiany w przepisach?

Zachęcamy do zapoznania się także ze specjalnym poradnikiem przygotowanym dla kierowców przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

2013-01-29