2020-03-19

W PPK z Compensą

Czym jest i jak działa projekt PPK? Dowiedz się najważniejszych informacji na ten temat.

Od początku 2020 roku do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączają firmy, zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Głównym celem PPK jest odkładanie pieniędzy na przyszłość, ale część inwestycyjna programu może zostać uzupełniona o ochronę ubezpieczeniową, jeśli pracodawca zdecyduje się na PPK Compensa.

PPK to projekt dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzania, którego założeniem jest podniesienie przyszłego bezpieczeństwa finansowego Polaków. To potrzebne, bo emerytury są niskie w stosunku do ostatniej pensji, a w kolejnych latach raczej się to nie zmieni. Dlatego warto systematycznie odkładać pieniądze na późniejsze lata życia i w tym mają nam pomóc Pracownicze Plany Kapitałowe. 

Compensa

Jak działają PPK?

Każda osoba uczestnicząca w PPK gromadzi pieniądze na indywidualnym koncie, utworzonym w ramach programu. Część finansowana przez pracownika to nie mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia brutto, może on też zwiększyć składkę, jednak nie więcej niż do 4 proc. pensji. Składka opłacana przez pracodawcę to 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. On też może zdecydować o jej zwiększeniu, maksymalnie do 4 proc. Natomiast w przypadku państwa można liczyć na 250 zł wpłaty powitalnej, a potem coroczne dopłaty w wysokości 240 zł. Te pieniądze są następnie inwestowane przez jedną z 20 instytucji finansowych, które otrzymały zezwolenie na zarządzanie i prowadzenie PPK. Jest wśród nich 16 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 3 powszechne towarzystwa emerytalne i tylko jeden ubezpieczyciel – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, należące do Vienna Insurance Group, który ze względu na swoją działalność wzbogacił ofertę o ochronę ubezpieczeniową. 

W PPK Compensa pracownicy nie tylko gromadzą pieniądze na przyszłość. Są oni także objęci dodatkową ochroną z sumą ubezpieczenia do 100 tysięcy złotych na wypadek niespodziewanych zdarzeń, takich jak śmierć czy ciężkie inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Koszty udzielonej ochrony finansowane są ramach opłaty pobieranej za zarządzanie. Dzięki temu ubezpieczenie nie jest dla uczestników PPK dodatkowo płatne.

Wsparcie w dodatkowych obowiązkach

Pracownicy działów Kadr i Płac zdają sobie sprawę, że wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oznacza dla nich dodatkowe obowiązki. Aby zapewnić wsparcie w obsłudze programu, Compensa oferuje firmom aplikację internetową, przez którą w łatwy i szybki sposób mogą zapisać się do programu. Serwis umożliwia pełną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, m.in. szybki obieg dokumentów pomiędzy firmą a podmiotem zarządzającym PPK, generowanie raportów wpłat i uczestników, oraz szereg innych użytecznych z punktu widzenia pracodawcy funkcji. Strona ułatwia także transfer oszczędności nowego pracownika do PPK prowadzonego w firmie, w której podejmuje pracę.

Tradycja i doświadczenie

Pracodawcy i pracownicy powinni mieć pewność, że środki wpłacone na PPK zostaną powierzone doświadczonej instytucji. I tak Compensa jest częścią grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group z 200 letnią tradycją i doświadczeniem w efektywnym wdrażaniu programów ubezpieczeniowych w firmach z dużymi grupami pracowników. Budowany przez lata know-how Compensy w obsłudze największych pracodawców w zakresie ubezpieczeń grupowych czy zdrowotnych na polskim rynku, to dla klientów gwarancja skuteczności i argument za przystąpieniem do PPK.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku