22/08/2013

Klienci HDI i Warty nie odczują dokonanych zmian, gdyż nadal będą mogli zakupić np. ubezpieczenia komunikacyjne tej samej marki. Polisy indywidualne, w tym OC czy Autocasco, sprzedawane będą zarówno jako HDI, jak i Warta, natomiast ubezpieczenia korporacyjne tylko pod znakiem towarowym Warty – jednego z największych towarzystw w Polsce.

Wszystkie posiadane umowy ubezpieczenia w HDI Asekuracja są nadal ważne i wciąż gwarantują ochronę. Ponadto, klienci będą mogli zawrzeć umowy na kolejny rok u tego samego agenta oraz w tej samej placówce. Wszystkie placówki agencyjne, polisy ubezpieczeniowe oraz materiały reklamowe nadal będą oznakowane logotypami obu marek. Zachowane zostaną również odrębne strony internetowe połączonych firm. Wspólne będą za to takie obszary jak: likwidacja szkód, obsługa klienta korporacyjnego czy administracja.

TUiR Warta S.A. przejmując wszystkie prawa i obowiązki HDI Asekuracja, zapewniła sobie około 13,5 proc. udziału spółki w rynku ubezpieczeń majątkowych. Potencjał Warty to 3 mln klientów oraz sieć sprzedaży licząca 16 tys. osób.

2013-01-02