Edytor HTML
Edytor HTML

Ubezpieczenia to ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń. Dzięki polisie ubezpieczeniowej ograniczamy skutki występujących w życiu codziennym nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie zapewni nam zdrowia, ale (przy fachowym dobraniu polisy) zminimalizuje ryzyko pojawienia się kłopotów finansowych.

Ubezpieczenia to także bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Polisy inwestycyjne umożliwiają budowanie kapitału teraz, by wykorzystać go w przyszłości do realizacji dowolnego celu: edukacji dziecka, emerytury czy podróży dookoła świata. Możesz pomóc finansowo swoim bliskim, zrealizować niespełnione dotąd marzenia oraz czerpać z korzyści ekonomiczne i prawne, które wiążą się z tym sposobem inwestowania.

Ubezpieczenie to usługa finansowa – ryzyko przenosisz na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podejmuje się do jego przejęcia.

Edytor HTML

Ryzyko jest czymś powszechnym w życiu codziennym i może wystąpić w wielu sytuacjach. Czy wobec tego idealny plan ubezpieczeniowy oznacza, że każdy potrzebuje ubezpieczenia na wszelką ewentualność?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie, ponieważ życie bogate jest wiele barw i odcieni. Dla każdego z nas idealny program będzie inny, zależny m.in.:

 • od wieku,
 • sytuacji rodzinnej,
 • sytuacji majątkowej,
 • zdrowia,
 • wykonywanej pracy,
 • trybu życia i aktywności dnia codziennego.

Inne będą potrzeby ubezpieczeniowe zawodowego kierowcy z dwójką dzieci, inne bezdzietnego przedsiębiorcy. Nie musisz znać się na ubezpieczeniach, aby stworzyć dla siebie idealny plan ubezpieczeniowy. W CUK Ubezpieczenia masz do dyspozycji specjalistyczną  wiedzę, którą oddaje na Twoje usługi doradca. Naszą rolą jest pomoc w określeniu Twoich rzeczywistych potrzeb oraz w wyborze optymalnego rozwiązania.

Edytor HTML

Idealne plany ubezpieczeniowe dla przykładowych klientów, odzwierciedlających standardowy cykl życia:


Osoba młoda (20-30 lat), pracująca, jeszcze bez rodziny

 • ochrona na wypadek NNW, szczególnie jeśli prowadzi aktywny tryb życia (podróże, sport, motocykl);
 • inwestycje raczej płynne na cele średniookresowe (podróż marzeń, samochód), realizację bardziej odległych planów (własny dom, start w biznesie)
 • najlepiej pomyśleć już o prywatnej emeryturze, bo czas gra na korzyść i można zrealizować cel niskim kosztem, ale kto jest tak zapobiegliwy…

Ochrona na wypadek NNW to wydatek rzędu kilkunastu złotych przy sumie ubezpieczenia 100 tys., natomiast zbudować kapitał na emeryturę można już za 200 zł, ponieważ długi czas inwestowania jest naszym sprzymierzeńcem.

Osoba ustabilizowana życiowo, w wieku 30-40 lat, będąca w związku, mająca małe dzieci:

 • niezbędna jest polisa na życie, aby nie pozostawić rodziny w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie, gdy do spłacenia jest kredyt hipoteczny, a między partnerami jest duża różnica w dochodach,
 • pojawić się mogą pierwsze poważne zachorowania,
 • potrzebny jest częsty kontakt z lekarzem, ponieważ chorować mogą także dzieci,
 • konieczne jest zabezpieczenie emerytalne, bo to ostatni moment, by zbudować kapitał emerytalny niewielkimi wyrzeczeniami,
 • polisy inwestycyjne dla dzieci z myślą o ich przyszłej edukacji lub ułatwieniu życiowego startu,
 • warto posiadać ubezpieczenie od utraty dochodu z tytułu NNW i chorób.

Ubezpieczenie terminowe na sumę 300 tys. (200 tys. na spłatę hipoteki, reszta na podtrzymanie osiągniętego standardu życia rodziny) na 20 lat (na tyle jest kredyt a dzieci zdążą się w tym czasie usamodzielnić) to wydatek rzędu 150 zł miesięcznie.

Dodatkowo ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania to około 20 zł, karta medyczna w wariancie podstawowym dla całej rodziny to wydatek 150 zł (niezależnie od liczby dzieci).

Polisa inwestycyjna z myślą o emeryturze to co najmniej 300-400 zł na osobę (w zależności od potrzeb). Warto pomyśleć także o dzieciach, inwestując po 200 zł, żeby ich start w dorosłość za 15 lat, nie musiał zaczynać się od zera.

Dla osób w wieku 30-40 lat potrzeby ubezpieczeniowe są największe i mają najwyższą wagę, bo skutki zdarzeń losowych będą najbardziej bolesne dla planów życiowych rodziny.

Osoba dojrzała, w wieku 40-50 lat, żyjąca w związku, dzieci już się usamodzielniły:

 • ubezpieczenie na życie dla podtrzymania standardu życia partnera,
 • rośnie ryzyko zachorowań i pobytów w szpitalu, więc warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowia,
 • ostatni moment, by pomyśleć o emeryturze, ale trzeba wówczas znacznie wyższych kwot, bo czasu na inwestowanie coraz mniej,
 • można pomyśleć o wnukach, by sprezentować na 18 urodziny czy ślub, polisę inwestycyjną z "okrągłą" kwotą.

Ubezpieczenie na życie na sumę 200 tys. to wydatek 100 zł miesięcznie, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 30 zł.

Inwestycje z myślą o emeryturze to co najmniej 500 zł, gdyż czas przestaje grać na naszą korzyść – emerytura jest coraz bliżej. Dla wnuków można przeznaczyć nawet 100 zł, po 10-15 latach bardzo się ucieszą, nawet jeśli teraz dostaną trochę mniej zabawek.

Wagi potrzeb ubezpieczeniowych zmieniają się wraz z wiekiem. Najczęściej wagi potrzeb układają się w cyklu życia tak, jak na poniższym wykresie.

Edytor HTML

Czy każdy może się ubezpieczyć? Niestety nie. Towarzystwa przejmują ryzyko, ale nie można ubezpieczyć się od zdarzeń pewnych lub takich, gdzie ryzyko jest znacznie wyższe od akceptowalnego. Dlatego trzeba być zapobiegliwym i ubezpieczać się, gdy jeszcze nic nie wskazuje na kłopoty ze zdrowiem – jeśli kłopoty pojawiają się, to może być:

 • za późno na ubezpieczenie – czasem historia medyczna powoduje, że jest się nieubezpieczanlym,
 • za drogo by się ubezpieczyć – Towarzystwo może zgodzić się na ubezpieczenie, ale za wyższą składkę, gdyż rośnie jego ryzyko,
 • wyłączenie odpowiedzialności – Towarzystwo może ubezpieczyć różne ryzyka, ale nie na wszystkie: wykluczy te, które są najbardziej prawdopodobne, a więc ubezpieczenie których jest najbardziej potrzebne klientowi.

Warto o tym pamiętać zawczasu, gdyż Towarzystwa nie mają obowiązku ubezpieczania każdego oraz posiadają prawo odmowy. Jednak nasza zapobiegliwość może uchronić nas przed późniejszymi rozczarowaniami.

zobacz także