Edytor HTML

Po co się ubezpieczać?

Dowiedz się na czym polega konstruowanie indywidualnego planu ubezpieczeniowego, co należy brać pod uwagę, by optymalnie zabezpieczyć siebie i bliskich.

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Inwestuj w swoją przyszłość i korzystaj z ulgi podatkowej. Zbieraj kapitał na emeryturę i załóż Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego!

czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie

Zabezpiecz finansowo swoich bliskich na wypadek śmierci. Uzupełnij polisę o wiele opcji zabezpieczających również Ciebie.

czytaj więcej

Ubezpieczenie następstw zachorowania na raka

Chroń się przed rakiem! Ubezpiecz się i zapewnij sobie środki finansowe, na wypadek zdiagnozowania u Ciebie nowotwóru złośliwego.

czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowia i skutków NW

Zabezpiecz siebie i swoich bliskich na wypadek poważnych zachorowań, następstw nieszczęśliwych wypadków, kalectwa czy niezdolności do pracy.

czytaj więcej

Karta medyczna

Zapewnij sobie i bliskim prywatną ochronę zdrowia. Zyskaj dostęp do lekarzy-specjalistów bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę.

czytaj więcej

Inwestycje

Systematycznie buduj kapitał niewielkimi kwotami. Zabezpiecz go i czerp korzyści prawne i ekonomiczne związane z polisami inwestycyjnymi.

czytaj więcej

Emerytura

Uniezależnij się od rozwiązań emerytalnych narzucanych przez Państwo. Sam ustal wysokość emerytury, która Cię usatysfakcjonuje.

czytaj więcej

Ubezpieczenie od utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby

Zapewnij sobie świadczenia podtrzymujące dochód na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub kalectwa.

czytaj więcej