Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

Pojazd historyczny to określenie pochodzące z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Jest to pojazd, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  • jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy – „Prawo o ruchu drogowym”, czyli wpisanym do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury;
  • lub - ma co najmniej 40 lat;
  • lub - ma co najmniej 25 lat i jest uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy bądź mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Takie auto zostaje oznaczone żółtymi tablicami rejestracyjnymi.

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu historycznego i poruszasz się nim sezonowo lub okazyjnie, np. na zloty, nie musisz kupować ubezpieczenia na cały rok. W CUK Ubezpieczenia masz możliwość zawarcia ubezpieczenia OC na okres krótszy niż 12 miesięcy. Dodatkowo mamy możliwość udzielenia Ci aż 50 % zniżki przy ubezpieczeniu na min. 30 dni.

 

2015-01-19

Edytor HTML

zobacz także