Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

Polisa AC zadziała również gdy próbując zaparkować pojazd, posiadacz uszkodzi go o słupek, czy bramę parkingu lub gdy na łuku szosy zjeżdża z toru jazdy i uderza w przydrożne drzewo.  Niekiedy szkoda następuje w wyniku działania osób trzecich. Gdy wracamy na parking i widzimy, że nasz pojazd został uszkodzony a sprawca jest nieznany. Jeśli posiadamy wykupioną polisę autocasco nie będziemy musieli naprawiać naszego pojazdu na własny koszt. Szkodę zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela, który opłaci nam naprawę pojazdu. 

 

To w jakich przypadkach i w jakim zakresie polisa ochroni nasz pojazd zależy od wariantu w jakim wykupiliśmy autocasco oraz od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odnoszących się do wybranego przez nas produktu. Przed wykupieniem AC warto porównać oferty dostępne na rynku. Doradcy CUK szybko i profesjonalnie pomogą wybrać nam polisę AC o zakresie i warunkach odpowiadających naszym potrzebom. 


W zależności od wariantu ubezpieczenie AC może obejmować:

  • Zderzenie się pojazdów,
  • Zderzenie się pojazdów z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
  • Uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
  • Pożar, wybuch, zatopienie i działanie innych sił przyrody,
  • Kradzież pojazdu lub jego części,
  • Dewastacja pojazdu.
Edytor HTML

zobacz także