Komunikacja
Ile wynosi Suma Gwarancyjna w OC komunikacyjnym w przypadku szkody na mieniu?
Czy ubezpieczenia AC wygaśnie automatycznie, jeśli klient nie zapłaci 2 raty?
Czy umowa ubezpieczenia OC wznowi się automatycznie, jeśli klient jest nowonabywcą pojazdu?
Czy wariant kosztorysowy w ubezpieczeniu AC zawsze zawiera amortyzację części?
Franszyza integralna to inaczej:
Franszyza redukcyjna:
Czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC pokrywa dodatkowy koszt badania technicznego?
OC graniczne – dla kogo jest przeznaczone?
Posiadacz pojazdu fabrycznie nowego:
Zaniżenie Sumy Ubezpieczenia pojazdu to:
OC krótkoterminowe:
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW)
W przypadku nabycia pojazdu, którego zbywca nie był ubezpieczony, nabywca pojazdu obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC:
Jan Kowalski zamierza wyjechać do Francji na 3 miesiące. Jakie ubezpieczenie powinien wykupić?
Który artykuł ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania, nie później niż 1 dzień przed końcem polisy?

Czas stop. Kliknij sprawdź wynik, żeby poznać liczbę zdobytych punktów i Twój czas.

00:00:00

Dane są niezbędne, byś mógł/-a wziąć udział w konkursie i abyśmy mogli powiadomić Cię o wygranej

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz pod adresem: Info RODO.

1. Ile wynosi Suma Gwarancyjna w OC komunikacyjnym w przypadku szkody na mieniu?

2. Czy ubezpieczenia AC wygaśnie automatycznie, jeśli klient nie zapłaci 2 raty?

3. Czy umowa ubezpieczenia OC wznowi się automatycznie, jeśli klient jest nowonabywcą pojazdu?

4. Czy wariant kosztorysowy w ubezpieczeniu AC zawsze zawiera amortyzację części?

5. Franszyza integralna to inaczej:

6. Franszyza redukcyjna:

7. Czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC pokrywa dodatkowy koszt badania technicznego?

8. OC graniczne – dla kogo jest przeznaczone?

9. Posiadacz pojazdu fabrycznie nowego:

10. Zaniżenie Sumy Ubezpieczenia pojazdu to:

11. OC krótkoterminowe:

12. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW)

13. W przypadku nabycia pojazdu, którego zbywca nie był ubezpieczony, nabywca pojazdu obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC:

14. Jan Kowalski zamierza wyjechać do Francji na 3 miesiące. Jakie ubezpieczenie powinien wykupić?

15. Który artykuł ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania, nie później niż 1 dzień przed końcem polisy?