Zajawka strony
Edytor HTML

Aż do 50% taniej za OC może zapłacić właściciel samochodu historycznego, jeżeli zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych:

  • pojazd jest uznany za zabytkowy, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym
  • pojazd ma co najmniej 40 lat
  • pojazd jest wpisany do księgi inwentarza muzealiów, zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
  • pojazd ma co najmniej 25 lat i został uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.


Sprawdź szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia pojazdów historycznych w CUK Ubezpieczenia i skontaktuj się z naszym doradcą.

Edytor HTML

zobacz także