Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

IKZE

Otwórz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i odbierz ponad 1 500 zł podatku. Załóż IKZE PKO PTE i inwestuj w Dobrowolny Fundusz Emerytalny, a wpłaconą kwotę odlicz w zeznaniu podatkowym. To obecnie najlepsze rozwiązanie na prywatną emeryturę.

Masz ochotę na ulgę podatkową?

Otwórz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i odbierz ponad 1 500 zł podatku.

Załóż IKZE PKO PTE i inwestuj w Dobrowolny Fundusz Emerytalny, a wpłaconą kwotę odlicz w zeznaniu podatkowym.

W związku ze zmianami, które nastąpiły w 2014 r., IKZE to obecnie najlepsze rozwiązanie pozwalające zapewnić sobie prywatną emeryturę. Jednocześnie inwestujesz w swoją przyszłość i korzystasz z ulgi podatkowej.

Na konto IKZE możesz wpłacać kiedy chcesz i ile chcesz – całą kwotę od razu lub podzielić ją na raty. Sam decydujesz o ich wysokości. Minimalna wpłata to 50 zł.

W zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz, możesz otrzymać zwrot podatku lub jego obniżenie za rok 2018 r. w wysokości nawet 1 706,11 zł (dla osób rozliczających się według stawki podatkowej 32%) *Zakładając, że Oszczędzający wpłaci maksymalną kwotę (5331,60).

Wpłat możesz dokonywać w każdym roku i co roku odpisujesz je od podatku. Jeśli odprowadzasz podatek w Polsce i chciałbyś zainwestować swoje pieniądze z zyskiem wyższym niż gwarantują lokaty bankowe, a do tego uzyskać zwrot podatku – IKZE jest właśnie dla Ciebie.

Jednakowe limity dla wszystkich

Wpłaty na IKZE są limitowane, kwotowe i jednakowe dla wszystkich, określane na dany rok. 

Jeśli jesteś osobą małoletnią, to Twoje wpłaty na IKZE, nie mogą przekroczyć ww. limitu, jak również dochodów, które uzyskałeś w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Wypłata

Po osiągnięciu 65 lat wypłacisz swoje zaoszczędzone środki: jednorazowo lub w ratach. Ilość rat uzależniona będzie od ilości lat oszczędzania. Ważne, żebyś do osiągnięcia wieku emerytalnego dokonywał wpłat 5 lat kalendarzowych.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Na koniec umowy, od kwoty wypłaty środków z IKZE, zostanie potrącony podatek ryczałtowy w wysokości 10%. W przypadku wcześniejszego zwrotu – kwotę zwrotu dopiszesz do przychodu i rozliczysz w zeznaniu podatkowym PIT, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Od zysków kapitałowych w IKZE nie płacisz podatku 19% zarówno przy wpłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy.

Transfer

Decydując się na konto IKZE PKO PTE Twoje wpłaty będą lokowane w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PKO, który jest funduszem zrównoważonym, w którym większość kapitału inwestowana jest w bezpieczne obligacje skarbowe i depozyty.

Jeżeli będziesz chciał zmienić instytucję zarządzającą zgromadzonymi przez siebie aktywami w IKZE – wypłata transferowa będzie zwolniona z opodatkowania.

Zwrot

W każdym momencie trwania umowy możesz ją rozwiązać i otrzymać zwrot wpłaconych środków. Dopuszczalny jest tylko zwrot całkowity. Jeżeli zwrot ma miejsce w przeciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% (nie mniej 36 zł, nie więcej niż 200 zł).

Natomiast jeśli zechcesz rozwiązać umowę po 12 miesiącach jej trwania – nie poniesiesz żadnych opłat za zwrot. O czym musisz pamiętać, to fakt, że zwrócone środki będą stanowiły Twój przychód i będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dziedziczenie i brak podatków od spadków

W przypadku Twojej śmierci środki, które zgromadziłeś na IKZE zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom, bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Dostęp do rachunku

Żeby sprawdzić stan swojego rachunku IKZE i wartość zgromadzonych środków wystarczy, że zalogujesz się na stronie internetowej www.pkopte.pl

Jak działa IKZE

Odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE możesz realizować w każdym roku kalendarzowym. Rozliczając się z Fiskusem musisz wpisać sumę wpłat na IKZE w formularzu PIT/0.

Z powyższej kwoty odliczyć możesz 18%, 19% lub 32%, w zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz.

Kto może oszczędzać na IKZE?

Osoby odprowadzające podatki w Polsce – niezależnie czy w ramach dochodu odprowadzają składki emerytalne na ZUS, czy nie, czyli również:

  • rolnicy
  • pracownicy służb mundurowych i inne grupy zawodowe nieubezpieczone w ZUS
  • osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat (brak górnej granicy wieku)
  • osoby małoletnie (16-17 lat) muszą spełnić dodatkowy warunek uzyskiwania dochodu z umowy o pracę

Wcześniejsze rozwiązanie umowy

W każdym momencie trwania umowy możesz ją rozwiązać. Dopuszczalny jest tylko zwrot całkowity.  Jeżeli zwrot ma miejsce w pierwszych 12 miesiącach trwania umowy, pobierana jest opłata w wysokości 10% (nie mniej niż 36 zł, ale nie więcej niż 200 zł).

Jeżeli zwrot ma miejsce po upływie 12 miesięcy trwania umowy – nie poniesiesz opłat za zwrot. Środki, które zostaną Ci zwrócone będą traktowane jako Twój przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Koszty IKZE

  • Opłata od składki - 50% od każdej wpłaty – nie więcej jednak niż 400 zł przez cały okres trwania umowy.
  • Opłata za zarządzanie – 2,5% od zgromadzonych środków.
  • Opłata administracyjna – 0 zł
  • Opłata przy zerwaniu umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy (zwrot całkowity) – 10% wartości wpłacanych środków, ale nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł.
  • Po okresie 12 miesięcy trwania umowy – 0 zł.

PKO - Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zakładając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w PKO PTE masz pewność, że decydujesz się na produkt oferowany przez doświadczoną, wiarygodną i stabilną instytucję, znajdującą się w grupie lidera na rynku bankowym w Polsce.

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest funduszem zrównoważonym, w którym większość kapitału inwestowana jest w bezpieczne obligacje skarbowe i depozyty. Stanowią one 65 % inwestycji i zapewniają stabilny i bezpieczny zysk.

Część akcyjna (ok. 35%) natomiast ma potencjał długookresowego wzrostu i wysokich zysków dla całego portfela. Decydując się na IKZE nie musisz znać się na inwestowaniu – wszystkim zajmą się profesjonaliści.

Więcej o IKZE znajdziesz tutaj.