Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

PKO PTE FUNDUSZE EMERYTALNE

12.04.2018
PKO PTE FUNDUSZE EMERYTALNE

PKO PTE zarządza funduszami emerytalnymi: otwartym - PKO OFE oraz dobrowolnym – PKO DFE (PKO DFE oferuje IKE i IKZE w ramach „trzeciego filaru” systemu emerytalnego).

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (PKO PTE) zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE).

Drugi z Funduszy - PKO DFE - został utworzony w 2012 roku. Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE), a także PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE), produktów służących długoterminowemu lokowaniu oszczędności z przeznaczeniem na budowanie własnej, prywatnej emerytury, uzupełniającej świadczenia otrzymywane z ZUS oraz z II filaru. Wpłaty dokonywane na oba konta są uprzywilejowane podatkowo.

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiada profil "zrównoważony", co pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany koniunktury rynkowej. Benchmark PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego składa się w 40% z WIG-u oraz w 60% z indeksu polskich obligacji skarbowych. PKO DFE lokuje swoje aktywa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, a jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu dla przyjętego benchmarku.

Oszczędzanie na cele emerytalne w ramach PKO IKZE ma wiele korzyści. Podstawową jest możliwość corocznego odliczenia dokonywanych wpłat od dochodu, co stanowi zachętę do długoterminowego gromadzenia oszczędności. Wpłaty na PKO IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania i otrzymać odpis lub zwrot nadpłaconego podatku. PKO IKE również daje konkretne korzyści w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu wypłaty. Wysokość wpłat na oba konta jest limitowana ustawowo.

Skontaktuj się z nami:

Zamów rozmowę lub zadzwoń: 22 33 00 300
Znajdź placówkę
Zapytaj o produkt lub współpracę Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe
Sprawdź OC/AC na autobez wychodzenia z domu.