Zajawka strony
Edytor HTML

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wartość projektu: 1 200 700,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 612 675,75 PLN Okres realizacji: 2013 - 2014

Celem projektu jest zwiększenie efektywności sprzedażowej i zysków firmy CUK i jej partnerów poprzez:

  • stworzenie i wdrożenie systemu B2B umożliwiającego techniczna wymianę danych pomiędzy partnerami,
  • połączenie platformy B2B z systemami partnerów oraz systemem informatycznym firmy CUK pozwalające na automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw,
  • zastąpienie tradycyjnych metod współpracy systemem B2B w celu całkowitej reorganizacji procesów biznesowych.

Realizacja projektu obejmuje wdrożenie systemu B2B firmy CUK Ubezpieczenia Sp. J., integrującego jej system informatyczny z systemami informatycznymi jej dwóch partnerów biznesowych – Towarzystw Ubezpieczeniowych. W efekcie realizacji projektu zautomatyzowane zostaną procesy biznesowe zachodzące między CUK a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są niezwykle czasochłonne.

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko naturalne. Realizowano go z poszanowaniem zasady równości szans. Projekt przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie podaży i różnorodności dostępnych na polskim rynku usług elektronicznych i wzrost wykorzystania technologii informatycznych w działalności biznesowej.

Więcej informacji:

Edytor HTML

zobacz także