Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

Na dobrą opinię w świecie ubezpieczeń nasi pracownicy pracują już od 1995 r. To już kilkanaście lat doświadczenia związanego z administrowaniem i zarządzaniem ryzykiem.

Co oferujemy?


  • Naszym klientom oferujemy doradztwo i pomoc w uzyskaniu ochrony w szerokim zakresie ubezpieczeń: majątkowych, osobowych, zdrowotnych, transportowych, technicznych, komunikacyjnych finansowych, odpowiedzialności cywilnej i utraty zysku.

Realizujemy się w następujących obszarach współpracy:


  • Analiza ryzyka – zdefiniowanie ryzyk i potrzeb ubezpieczeniowych, analityczny raport
  • Konstruowanie ochrony ubezpieczeniowej – negocjacje z ubezpieczycielami, wariantowe oferty, rekomendacja najlepszych rozwiązań
  • Administrowanie programem ubezpieczeniowym – pilnowanie terminów, ustalenie procedur, aktualizacja danych
  • Wsparcie w likwidacji szkód – dochodzenie roszczeń, raporty i analiza szkodowości
  • Szkolenia – z zakresu ochrony ubezpieczeniowej,  procedur, obiegu dokumentacji, prewencji ubezpieczeniowej

CUK Broker

W czym się specjalizujemy?


  • Audytowaniu już zawartych umów
  • Optymalizacji kosztów
  • Konsolidacji programów ubezpieczeniowych dla grup kapitałowych czy holdingów
  • Tworzeniu procedur wspierających procesy około ubezpieczeniowe o charakterze prewencyjnym

Co nas wyróżnia?


Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji pozwala nam lokować na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym ryzyka strategiczne, które są trudne lub nietypowe  z uwagi na skalę czy też rodzaj prowadzonej działalności.

Te uprawnienia to potwierdzenie wysokich standardów i zaufania, jakie przez lata praktyki zdobyli specjaliści CUK Broker.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej na www.cukbroker.pl

Edytor HTML

zobacz także