Zajawka strony
Edytor HTML

Co BLS oznacza dla klientów?

Dzięki BLS proces likwidacyjny ma przebiegać szybciej i sprawniej – wszystkie formalności bierze na siebie ubezpieczyciel poszkodowanego.

Jak wygląda to w praktyce?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela, u którego wykupił OC. Rozliczenie odbywa się pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi poszkodowanego i sprawcy.

 

Tradycyjne zgłoszenie szkody – poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy, z którym on sam nie ma żadnej relacji. W tym wypadku, ubezpieczyciel poszkodowanego nie odgrywa żadnej roli w likwidacji szkody.

Kiedy można skorzystać z BLS?

 • W kolizji mogą uczestniczyć tylko 2 pojazdy.
 • Szkoda nie może wystąpić na osobie uczestnika kolizji (tylko na mieniu).
 • Poszkodowany musi dysponować oświadczeniem sprawcy lub o całym zdarzeniu musi zostać powiadomiona jednostka policji, która z kolei sporządzi dokument i określi sprawcę zdarzenia.
 • Szkoda musi wystąpić na terytorium RP i sprawca musi posiadać ubezpieczenie zawarte w towarzystwie, które wykonuje swoją działalność na terytorium RP.
 • Osoba występująca z roszczeniem musi być właścicielem uszkodzonego pojazdu (pojazd nie może być np. leasingowany)
 • Wypłata odszkodowania obejmuje swoim zakresem wyłącznie szkody z tytułu: uszkodzenia pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego, holowania, parkowania, dodatkowe badanie techniczne wymagane przepisami prawa.

 

Rozwiązanie BLS nie jest rozwiązaniem, które będzie można stosować w każdej sytuacji.

Szkody nie objęte systemem BLS:

 • Szkody osobowe.
 • Szkody powstały poza Polską i w Polsce jeśli pojazd jest zarejestrowany poza granicami kraju.
 • Szkody, w których biorą więcej niż 2 osoby.
 • Szkody majątkowe o wartości powyżej 30 tys. zł.
 • Szkody, w których bierze udział sprawca lub poszkodowany, który zawarł umowę z zakładem ubezpieczeń, który nie jest stroną umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód.

Podpisana w marcu umowa zakłada uruchomienie systemu BLS od 1 kwietnia w takich towarzystwach jak: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, UNIQA oraz Warta. Aviva i Liberty Ubezpieczenia wdrożą BLS w lipcu, natomiast Gothaer – 15 października. Stanowią one 68 proc. rynku ubezpieczeniowego w kraju.

 

2015-06-05

Edytor HTML

zobacz także