Edytor HTML
Edytor HTML

OC rolnika

Ubezpieczenia OC Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu, w którym gospodarstwo kupimy, chyba że poprzedni właściciel posiadał już polisę. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Sprzedający powinien niezwłocznie zgłosić do Towarzystwa zmianę właściciela. Jeżeli nowonabywca chciałby zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela, może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

Co chroni OC Rolnika?

Polisa OC chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

  • śmierć,
  • utrata bądź rozstrój zdrowia,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie uważa się za zawarte (polisa wznawia się automatycznie).

Wypowiedzenie umowy rolnik powinien zgłosić w formie pisemnej, najpóźniej dzień przed końcem okresu ochrony.

Dowiedz się więcej u doradcy CUK

Potrzebujesz ubezpieczenia OC Rolnika? Skontaktuj się doradcą CUK i dowiedz się szczegółów. Porównamy dla Ciebie oferty 30 Towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.

zobacz także