Edytor HTML
Edytor HTML

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

  • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
  • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

W multiagencji CUK Ubezpieczenia za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

  • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
  • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
  • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
  • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
  • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
  • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.

Jaki jest zakres terytorialny polisy?

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jaki i w ruchu międzynarodowym, konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko w międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy , przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim.

Skontaktuj się z doradcą CUK

Prowadzisz firmę transportową i potrzebujesz ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego? W CUK porównamy dla Ciebie ceny oraz pomożemy w wyborze najlepszej polisy.

zobacz także