Edytor HTML
Edytor HTML

Budynki rolne

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.), pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.). Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem.

Co chroni polisa?

Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja. Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.

Zadzwoń lub przyjdź do multiagencji CUK Ubezpieczenia

Potrzebujesz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego? Skontaktuj się doradcą CUK i dowiedz się szczegółów. Porównamy dla Ciebie oferty 30 Towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.

zobacz także